Vinacafe Biên Hòa đảm nhận vị trí Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa (mã: VCF) vừa có thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc. Do đó, Tổng giám đốc Fan Guangwu sẽ từ chức vào ngày 13/5 và tiếp quản là ông Ruan Xinji. Quyết định do chính ông Wu với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị ký.

Trước đó, theo nghị quyết đại hội, ông Ruan Dangguang và ông Pei Xuanshou cũng đã từ nhiệm thành viên HĐQT của Vinacafe Biên Hòa. Ông Quang là Chủ tịch của Công ty Cổ phần Masan (mã: MSN).

Hội đồng quản trị do bà Nguyễn Hoàng Yến, ông Phạm Đình Toại và ông Phạm Hồng Sơn thành lập. Trong số đó, vợ của ông Ruan Dangguang, bà Yan, hiện là thành viên hội đồng quản trị của Masan Group, Masan Consumer, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Ông Phạm Hồng Sơn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH nước khoáng Vĩnh Hảo và chủ tịch hội đồng quản trị công ty TNHH một thành viên công nghiệp Masan. Ông Phạm Đình Toại là thành viên hội đồng quản trị của Vĩnh Hảo, phó chủ tịch tài chính Masan Consumer và thành viên ban kiểm soát của Masan Group.

Hàn Phi


    Trả lời