Vinamilk tham gia Hiệp hội Quản trị Doanh nghiệp Châu Á

ACGA được thành lập tại Hồng Kông vào tháng 10 năm 1999. Đây là một hiệp hội phi lợi nhuận độc lập với 94 thành viên (56 thành viên ở Châu Á Thái Bình Dương, 38 thành viên ở Châu Âu và Bắc Mỹ). Nhóm này bao gồm các tổ chức tài chính và đầu tư toàn cầu, các công ty niêm yết lớn ở Châu Á, các công ty pháp lý và kế toán, các hiệp hội nghề nghiệp và nhiều trường đại học. ACGA là nhà cung cấp phân tích chuyên gia và thông tin về quản trị công ty ở Châu Á. Nó cũng đóng vai trò là trung tâm tài nguyên cho các thông lệ quản trị công ty trong khu vực và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng giữa các nhóm chính như các nhà đầu tư tổ chức, các tổ chức trung gian và các nhà quản lý. — Ngoài ra, hiệp hội còn đóng vai trò tư vấn độc lập về quản lý của chính phủ. Đồng thời tổ chức các hoạt động giáo dục giúp các công ty, nhà đầu tư thực hiện hiệu quả công tác quản trị công ty.

Đại diện Vinamilk chia sẻ: Việc tham gia PMAC sẽ rất hữu ích cho công chúng. Công ty tiến xa hơn trên thị trường quốc tế đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển trong khu vực và trên toàn cầu.

Hiện sản phẩm của Vinamilk đã xuất khẩu sang 23 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, Úc … Ước tính năm 2012 sự kiện sẽ đạt doanh thu 26,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, tiêu thụ hơn 4 tỷ sản phẩm sữa các loại, nộp ngân sách xấp xỉ ngân sách quốc gia. 3 nghìn tỷ đô la.


    Trả lời