Khuyến nghị tăng lương tối thiểu hơn 30%

Đây là thông tin được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra tại buổi tọa đàm về mức sống tối thiểu của công nhân công ty tổ chức năm 2013. Kết quả, năm 2013, Liên đoàn Công đoàn (Công đoàn Viên chức Việt Nam) đã tiến hành khảo sát mức sống tối thiểu của người lao động tại 68 công ty, với hơn 1.900 phiếu điều tra và phỏng vấn sâu. Kết quả cho thấy, tiền lương bình quân của người lao động đạt 3,667 tỷ đồng / người / tháng. Trong đó, khu thứ nhất là 4,037 tỷ lỗ / tháng, khu thứ hai là 3,830 tỷ lỗ / tháng, khu thứ ba là 3,48 tỷ lỗ / tháng và khu thứ tư là 3,312 tỷ lỗ / tháng. -Người lao động có mức lương hàng năm dưới 4 triệu đồng / tháng, chiếm 62%, trong đó 5,2% người lao động có thu nhập dưới 2 triệu đồng. Ngoài ra, trong những tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế còn khó khăn, sản xuất đình trệ, thu nhập ngoài lương của người lao động không nhiều. Năm 2013, mức sống tối thiểu chung (không bao gồm tiền nuôi con) được quy định là 1,928 triệu đồng mỗi tháng và nếu tính cả chi phí học tập của con thì con số này là 3,278 triệu đồng mỗi tháng. — Theo khảo sát, nhu cầu thực phẩm tại Quận 1 và Quận 2 thấp hơn nhiều so với nhu cầu ngoài thực phẩm (tiền thuê nhà, đi lại, điện, nước, học hành của con cái, v.v.) Đặc biệt, đời sống của lao động nhập cư tại nhiều khu vực tập trung công nghiệp như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương… rất khó khăn. Hầu hết tiền lương và thu nhập của người lao động đã tiêu gần hết cuộc sống cơ bản của họ và không còn tích lũy.

Theo kết quả khảo sát, Hiệp hội Công nhân đã dự đoán mức sống. Hạn mức tối thiểu trong năm 2014 là 4,113 tỷ đồng / tháng tại Quận 1, 3,41 triệu đồng / tháng tại Quận 2, 3,014 triệu đồng / tháng tại Quận 3 và 2,435 tỷ đồng / tháng tại Quận 4. mỗi tháng. Từ đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án với Ủy ban Tiền lương Quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014.

Là một phần của lựa chọn đầu tiên, mức lương tối thiểu sẽ được điều chỉnh vào năm 2014. So với năm 2013, tăng từ 400.00 đồng lên 850.000 đồng (tương đương 24% đến 36%) và đạt mức sống tối thiểu của người lao động từ 77% đến 84%. – – Lương tối thiểu vùng 1 tăng từ 2,35 triệu VND tăng lên 3,2 triệu đồng, vùng 2 tăng từ 2,1 triệu lên 2,75 triệu đồng, vùng 3 tăng từ 1,8 triệu lên 2,4 triệu đồng, vùng 4 là 1,65 tỷ đồng. Đến 2,05 triệu đồng. – Theo phương án thứ hai, mức điều chỉnh lương tối thiểu sẽ giảm từ 350.000 đồng xuống 750.000 đồng (21% đến 32%), đáp ứng 75% đến 82% nhu cầu cơ bản. nhỏ nhất. Năm 2014, lương tối thiểu được tăng lên 3,1 triệu đồng, vùng thứ hai tăng lên 2,65 triệu đồng, vùng thứ ba tăng lên 2,3 triệu đồng và vùng thứ tư tăng lên 2 triệu đồng. Tiền lương của hầu hết người lao động đều cao hơn mức lương tối thiểu, nhưng việc điều chỉnh lương tối thiểu hàng năm có tác động lớn đến thỏa thuận tăng lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Mức lương tối thiểu năm nay sẽ được Ủy ban Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ phê duyệt (bao gồm đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Liên đoàn Công thương Việt Nam) và trình chính phủ phê duyệt thay vì đơn giản Do Sở Lao động, Người khuyết tật và Xã hội đệ trình. –Theo Vietnam +


    Trả lời