Việt Nam-Hàn Quốc thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế và giảm nhập siêu

Ngày 21/6, tại Seoul, thủ đô Việt Nam, Phó Thủ tướng lần đầu tiên tổ chức Đối thoại về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên nhằm hiện thực hóa sáng kiến ​​thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao giữa Việt Nam và Hàn Quốc khi Tổng thống Moon Jae-Bang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 3/2018. Sáng kiến ​​này là một phần của chính sách toàn diện mới đối với miền Nam. Sau hơn một giờ gặp gỡ, hai nước đã đạt được 5 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng và công nghệ. Đó là giải pháp nhằm giảm nhập siêu giữa Việt Nam và Hàn Quốc và thúc đẩy xuất khẩu một phần của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).

Giải pháp giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam với Hàn Quốc Hàn Quốc cũng là điều mà Phó Thủ tướng Wu Ding D đã được Thủ tướng Li Nayan đề cập tại cuộc họp trước. Ông Huệ đề nghị Hàn Quốc tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản, thủy sản Việt Nam vào Hàn Quốc; nâng cao năng lực cạnh tranh, đưa sản phẩm Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc … Ngày 21/6, đối thoại cấp cao Trung tâm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (phải) và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam Ki. Ảnh: VGP- -Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng cho biết, kết quả đối thoại sẽ do phía Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc thực hiện. Kết quả của cuộc đối thoại và thỏa thuận có ý nghĩa to lớn đối với việc định hình quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong tương lai. Đây cũng là cơ sở để hai bên phối hợp và thực hiện hiệu quả. Nội dung của hợp tác kinh tế “. Đồng thời, Phó Thủ tướng Hong Nanji chỉ rõ điểm này,” Chúng ta phải làm cho quan hệ hợp tác giữa hai nước không nhất cử nhất động. Khi đó, cần có một phương thức hợp tác phát triển kinh tế mới để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước. “

Cũng trong buổi đối thoại, hai Phó Thủ tướng đã ký báo cáo kết quả cuộc gặp đầu tiên đối thoại kinh tế cấp Phó thủ tướng Việt Nam – Hàn Quốc và chứng kiến ​​việc ký kết biên bản ghi nhớ về thông tin liên quan đến quan hệ giữa Ngân hàng Quốc gia và Ủy ban Phiên dịch Giám sát và hợp tác ngân hàng, Bộ Tài chính, Ủy ban Giám sát Tài chính Hàn Quốc, và thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (

) Đối tác đầu tư chính của Việt Nam Direct n Ngoài ra, tổng khối lượng thương mại hàng năm xấp xỉ 660 Dự kiến ​​sẽ tăng lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hàn Quốc cung cấp khoảng 40 triệu đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam mỗi năm, cũng như 300-400 đô la Mỹ cho vay APD trị giá một triệu đô la Mỹ. Hiện có 7.000 công ty Hàn Quốc đang đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. , Gần 50.000 lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc.


    Trả lời