1.000 công ty có thể đến Việt Nam nhân dịp APEC

Người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã chia sẻ trong cuộc họp báo hồi đầu tuần rằng một diễn đàn thúc đẩy thương mại và đầu tư với Việt Nam sẽ được tổ chức tại hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 năm nay. Mục đích là nhân cơ hội này để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo lớn trong khu vực và tham gia APEC gồm nhiều công ty nổi tiếng của Mỹ. Ông Lộc hy vọng đây là cơ hội tốt để thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và thu hút 800-1000 công ty từ Việt Nam và trên thế giới tham gia.

APEC năm nay sẽ làm nổi bật xu hướng tham gia diễn đàn. Kinh tế toàn cầu của các nữ doanh nhân cũng thảo luận về vai trò “trụ cột kinh tế” của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (đặc biệt là doanh nghiệp siêu nhỏ). Ông Lộc cho rằng, với sự trợ giúp của công nghệ, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể trở thành doanh nghiệp khổng lồ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, một diễn đàn khởi nghiệp song song sẽ được tổ chức. Đây là diễn đàn quốc tế về khởi nghiệp lớn nhất tại Việt Nam.

Ông Lộc giải thích rằng xu hướng khởi nghiệp trên thế giới đang diễn ra rất mạnh mẽ, đặc biệt là dưới tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp. Việt Nam cũng đang tích cực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lần thứ tư.

Nhưng theo ông, theo nghiên cứu, mặc dù tinh thần khởi nghiệp của Việt Nam đang ở vị trí cao trên thế giới, nhưng khả năng thực hiện ý tưởng lại rất yếu. Do đó, các công ty cần được hỗ trợ nhiều hơn để nâng cao nhận thức và thiết lập các mô hình quản trị.

Anh ấy tiết lộ rằng diễn đàn khởi nghiệp này đã có sự hợp tác của Facebook và mời các nhà điều hành mạng xã hội cho chúng tôi biết. Tham gia. Ông cho biết: “Facebook sẵn sàng hợp tác với chúng tôi trong hai lĩnh vực khởi nghiệp và diễn đàn nữ doanh nhân.” Cũng tại buổi họp báo chiều nay, ông Hoàng Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, Công ty Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) cũng Kết quả cuộc họp ABAC tổ chức tại Thái Lan vào tháng 2 đã được công bố. Do đó, các bên tham gia nhất trí thúc đẩy thương mại tự do, tăng cường kết nối khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và tăng cường hợp tác tài chính và kinh tế. .

thứ năm tới


    Trả lời