Sẽ có hướng dẫn gói vay nghìn tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

Cơ quan quản lý cho biết họ sẽ chỉ đạo và ra lệnh cho các ngân hàng thương mại cung cấp các khoản vay cho nông nghiệp công nghệ cao bằng các quỹ vốn với lãi suất hàng năm thấp hơn từ 0,5% đến 1,5% so với “lãi suất”. Khoản vay thông thường. Ngân hàng Quốc gia đưa ra quyết định này sau cuộc họp hồi đầu tháng trước với một ngân hàng thương mại có số dư nợ cho vay nông nghiệp và nông thôn quốc doanh lớn. – “Đây là thủ tục không được hỗ trợ. Vì vậy, khoản vay quốc gia phải đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định, đồng thời khách hàng phải xây dựng phương án, dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, phù hợp với tiêu chuẩn của phương án, dự án nông nghiệp công nghệ cao”. Lãi suất cho vay KHCN nông nghiệp sẽ thấp hơn từ 0,5 đến 1,5% so với lãi suất thông thường hàng năm. Cơ quan này cũng cho biết, việc cho vay lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang gặp một số vướng mắc cần tháo gỡ như vấn đề bảo lãnh, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp hoàn thiện công tác hướng dẫn văn bản. Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nông nghiệp sản xuất công nghệ cao như nhà kính, nhà ở; ngoài ra, do giá trị đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao cao, thời gian thu hồi vốn đầu tư kéo dài nên cần có hướng dẫn hiệu quả để xây dựng, đánh giá và dự đoán thị trường mục tiêu .

Tại buổi làm việc với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào đầu tháng 2/2017, để giải quyết những vướng mắc hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngoài việc mở rộng quyền sử dụng đất, tích tụ thêm đất thì cần có quỹ cho lĩnh vực này. – Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng hạn mức trên của phương án hỗ trợ đầu tư nông nghiệp công nghệ cao từ 60 nghìn tỷ đồng lên 10 nghìn tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng Quốc gia vận động các ngân hàng hỗ trợ phương án tín dụng. Chúng ta phải làm điều này.

Anh Minh


    Trả lời