37 năm xây dựng trạm thủy điện Sangla

Ngày 2/12/2005, công trình Thủy điện Sơn La được khởi công xây dựng. Cùng ngày, đơn vị thi công trên công trường đã tiến hành ngăn nước công đoạn 1. Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án Thủy điện Sangla khi đó là Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Ngọc Cảnh .

Đơn vị cơ khí thi công ống xả. Việc xây dựng và lắp đặt các cấu kiện xây dựng của Dự án Thủy điện Sơn La do tổ hợp nhà thầu Công ty Songda (tổng thầu), Công ty Xây dựng Transon, Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI) và Công ty Lắp máy (LILAMA) thi công. Trang thiết bị. Ảnh: Vũ Lâm

Ngày 15/4/2010, sau hơn 7 năm triển khai, tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác di dời toàn bộ gia đình ra khỏi vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La. Điện Biên và ông Chu ở tỉnh Lai Khắc hoàn thành việc di dời cư dân ra khỏi lòng hồ trước ngày 30/3/2010. Tại 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, tổng số hộ phải di dời đất để xây dựng công trình đã vượt quá 20.300 hộ, đến nay dự án có số hộ phải di dời lớn nhất. Ảnh: EVN

>> Xem thêm


    Trả lời