Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam mua 2 triệu chứng chỉ quỹ

Công ty Chứng khoán Công Thương (Vietinbank, mã: CTS) cho biết, từ ngày 25/12/2012 đến ngày 24/1/2013 sẽ phát hành 2 triệu Chứng chỉ Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFMVFA). Công ty đã mua nhiều sản phẩm hơn thông qua khớp lệnh và thương lượng. Hiện tại, Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam vẫn nắm giữ 1,5 triệu chứng chỉ quỹ VFMVFA, chiếm 6,24%.

Kể từ ngày 08/08/2013 đến ngày 08/03, chứng chỉ quỹ VFMVFA sẽ ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Ảnh: ĐTCK-Nếu giao dịch thành công, Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam sẽ tăng lượng cổ phiếu của Quỹ đầu tư Năng động Việt lên 14,56%, tương ứng 3,5 triệu chứng chỉ quỹ. Ông Đỗ Linh Phương, Giám đốc điều hành của Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam hiện là thành viên hội đồng quản trị, nhưng ông Phương không có VFMVFA nào.

Đầu tháng 12, cổ đông của quỹ hoạt động sôi nổi. Việt Nam đã chấp thuận chuyển đổi từ đóng sang mở. Do đó, chứng chỉ quỹ VFMVFA sẽ bị hủy đăng ký lưu ký, giao dịch cuối cùng sẽ được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 8/3/2013. Trong thời gian chuyển đổi, quỹ sẽ nắm giữ 100% tiền mặt. – Hiện tại, vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư Năng động Việt đã vượt hơn 240 tỷ đồng. Theo Phó Tổng Giám đốc, ông Trần Lê Minh, tính đến ngày 30 tháng 11, giá trị tài sản ròng còn lại của quỹ là 166,4 tỷ Rp, và danh mục đầu tư bao gồm 69% tiền mặt và 31% vốn cổ phần. HCMC .

Vietnam Dynamic Investment Fund là quỹ đóng đại chúng thứ ba và là quỹ ngắn hạn đầu tiên của Công ty Quản lý Vui Việt (VFM). Nguồn vốn chủ yếu là các thể nhân và pháp nhân trong và ngoài nước. Trong quý 3, Quỹ đầu tư Năng động Việt lỗ ròng 7,43 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm lỗ ròng 5,4 tỷ đồng.


    Trả lời