HCM hợp thức hóa các hoạt động trái pháp luật tại nhiều khu công nghiệp

Kiểm toán quốc gia vừa công bố kết quả điều tra việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP.HCM và ưu đãi đầu tư, tuân thủ nghĩa vụ ngân sách của các công ty đầu tư thương mại. Theo cơ quan kiểm toán, các chủ đầu tư vào khu công nghiệp TP.HCM đã ban hành một số quyết định sau khi triển khai dự án và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu. Đơn vị kiểm toán cho rằng việc làm này là sai sót chính đáng, việc quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phụ thuộc vào cấp chính quyền.

Cơ quan này cho biết TP.HCM hiện đang điều chỉnh quy hoạch dựa trên diện tích thực tế được quy hoạch. 6 khu công nghiệp. Việc điều chỉnh không được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận, vi phạm Nghị định số 164/2013-Khu công nghiệp Tân Bình. Ảnh: Sài Gòn Giải phóng – Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khi chưa lấy ý kiến ​​người dân địa phương, đồng thời phê duyệt điều chỉnh 14 khu công nghiệp thêm khoảng 165 ha đất. Đất công nghiệp, giảm không gian cây xanh, lưu thông, trung tâm công cộng, khu xử lý kỹ thuật …- “Hiện trạng sử dụng đất một số khu công nghiệp không đạt quy hoạch. Kiểm toán viên đất đai đã được phê duyệt xây dựng các công trình công cộng cho biết:” Cây xanh được sử dụng để Cho thuê đất công nghiệp, kho tàng, cho thuê lại đất công nghiệp và các mục đích khác. “Bộ Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh ký hợp đồng cho công ty thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất chậm. Sai thời gian.

” Nhiều trường hợp công ty dự án đã lập dự án hoạt động nhưng chưa được bao lâu. Cơ quan này cho biết: Giấy phép xây dựng và trong một số trường hợp, giấy phép vào dự án không phù hợp với kế hoạch.

Ngoài ra, theo Thanh tra Toán học Nhà Hoa Kỳ, công việc cấp nước, đền bù và dọn dẹp mất nhiều năm Chậm tiến độ các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, khu tự do xuất khẩu Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp không đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp theo đúng tiến độ mà chỉ đầu tư từng khoản thuê là không phù hợp với quy định. – Về công tác quản lý đầu tư, kết quả kiểm toán cho thấy, một số trường hợp hoạt động kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, lĩnh vực công nghiệp, nơi công cộng Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thống nhất nên Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp Cát Lái không xác minh làm rõ sai phạm của Khu công nghiệp Cát Lái. Và sửa lại, nhưng trình UBND TP.HCM vẫn đang phê duyệt hoạt động của dự án, kiểm toán nhấn mạnh đây là vấn đề hợp thức hóa lĩnh vực hoạt động trong khu công nghiệp.

Miễn, giảm Cũng như xác định tiền thuê, tiền sử dụng đất còn tồn tại, do chưa có quy định nên ban quản lý có trách nhiệm thu tiền sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng … Không thống nhất, không theo dõi thu chi, không ghi nhận tài sản từ nguồn chi này. Việc hình thành … Cơ quan kiểm toán kiến ​​nghị thu nộp ngân sách gần 1.640 tỷ đồng, đồng thời kiến ​​nghị Chính phủ chủ trì thanh tra, xử phạt các công ty hạ tầng do nhà nước cho thuê hàng năm nhưng từ đó đến nay Công ty đã cho thuê lại đất thu tiền một lần, ngày 01/7/2014 là vi phạm Luật Đất đai năm 2013 .—— Nguyên Hà


    Trả lời