PVC lỗ 1,222 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-Mã: PVX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty mẹ. Như vậy, quý IV, doanh thu thuần PVC đạt hơn 650 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, các khoản chi (tài chính, quản lý doanh nghiệp…) tăng mạnh, PVC lỗ gần 676 tỷ đồng, tức gấp 10 lần. Cao hơn so với cùng kỳ năm 2011.

Năm 2012, LNST PVC vượt 1.430 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2011. Nhưng tương tự với quý IV. , Các loại chi tiêu của PVC tăng lên dẫn đến hàng năm PVC lỗ gần 1.222 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2011 công ty đạt lợi nhuận gần 31 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của PVC vượt 10,5 nghìn tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 75%. Đồng thời, nợ ngắn hạn của công ty tương đương với tài sản ngắn hạn, đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng. PVC là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động đa ngành (sản xuất sản phẩm công nghiệp, xây lắp, công nghiệp xây dựng, bất động sản; kinh doanh và xuất khẩu sản phẩm dầu khí, v.v.). Hiện PVC đang đầu tư vào 14 công ty con với tổng số tiền hơn 2,25 tỷ đồng. Ngoài ra, PVC còn đầu tư hơn 670 tỷ đồng vào 13 công ty liên kết, liên doanh. Trong 10 ngày giao dịch vừa qua, trung bình mỗi ngày PVX có hơn 7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Sau 2 phiên liên tiếp trúng giá, ngày 21/2, giá cổ phiếu PVX giảm 800 đồng xuống 7.500 đồng.


    Trả lời