Các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu gần 29 tỷ USD trong 10 tháng

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu sơ bộ về điều kiện thương mại 10 tháng đầu năm 2020. Tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước vượt 440 tỷ USD, tăng lần lượt 2% và 7% so với năm trước. Trong cùng thời kỳ, xuất khẩu đạt gần 230 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu vượt 210 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu gần 20 tỷ USD, cao kỷ lục. Máy móc, linh kiện và gỗ có mức tăng lớn nhất. Trong đó, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 36,4 tỷ USD, tăng 25%. Xuất khẩu máy móc và linh kiện vượt 21 tỷ USD, tăng 43,3%. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 10 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12%. Ngược lại, xuất khẩu hàng dệt may, giày dép và điện thoại giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hàng dệt may giảm hơn 9%, đạt 23,7 tỷ USD, xuất khẩu giày dép giảm gần 9%, sản phẩm và linh kiện điện thoại giảm hơn 4%.

Cùng kỳ, giá trị nhập khẩu của nhóm hàng dệt may, da giày và nguyên phụ liệu giảm 13,5% và giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị cũng giảm 0,6%. Đồng thời, nhập khẩu máy vi tính và sản phẩm điện tử tăng hơn 20% và nhập khẩu điện thoại tăng 3,6%.

Dữ liệu cũng ghi lại sự khác biệt lớn giữa các nhóm công ty đầu tư cổ phần tư nhân. Đầu tư giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước và các thị trường lớn.

Theo Tổng cục Hải quan, xuất nhập khẩu đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 10 tháng đạt gần 296 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 67% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Trong số đó, xuất khẩu của khối này vượt 162 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu vượt 133 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại 10 tháng đạt gần 29 tỷ đô la Mỹ. Về thị trường, hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam sang châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng số hàng hóa (64,2%). nhập khẩu và xuất khẩu. Trong đó, xuất khẩu là 113,3 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu là 169 tỷ đô la Mỹ. – Kim ngạch xuất nhập khẩu với châu Mỹ vượt 91 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15%. Châu Âu là 52,69 tỷ đô la Mỹ, giảm 4%. Châu Đại Dương là 8 tỷ đô la Mỹ, và châu Phi là 5,67 tỷ đô la Mỹ. Trong tất cả các thị trường, Việt Nam có thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc có mức nhập siêu lớn nhất. Tại Hoa Kỳ, xuất khẩu vượt 62,3 tỷ USD, nhưng nhập khẩu chỉ vượt 11,4 tỷ USD. Tại Trung Quốc, xuất khẩu đạt gần 38 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu vượt 65,6 tỷ đô la Mỹ. – Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Máy móc, thiết bị và phụ tùng, là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; sản phẩm điện tử, điện thoại, máy tính; dệt may, giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ .—— Minh Con trai


    Trả lời