Đầu tư nước ngoài tăng 74% trong tháng Giêng

Theo số liệu của Cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được trong tháng 1/2013 đạt 281,5 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2012. Trong giai đoạn này, 37 dự án vốn an sinh xã hội đã được phê duyệt. Số vốn cấp phép mới là 257,1 triệu USD, số dự án giảm 9,8%, nhưng lượng vốn tăng 293,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Vốn chủ sở hữu tăng thêm gấp 9 lần các dự án được ủy quyền trong các năm trước đạt 24,3 triệu đô la Mỹ. Trong tháng 1 năm 2013, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 420 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 1, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được 203 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài. Đô la Mỹ, chiếm 72,1%. Đầu tư vào bất động sản là 50 triệu USD, tăng 17,8%. Các ngành còn lại đạt 28,5 triệu USD, tăng 10,1%.

Trong tháng 1, 10 tỉnh, thành phố có dự án FDI mới. Vốn cổ phần lớn nhất là 107,9 triệu USD, chiếm 42% tổng vốn đăng ký cấp mới, tiếp đến là Hải Phòng 65,9 triệu USD, chiếm 25,6%. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương là 52,1 triệu USD, chiếm 20,2%; TP HCM là 13,1 triệu USD, chiếm 5,1%.

Trong số 15 quốc gia và khu vực có dự án đầu tư mới được phê duyệt trong tháng 1, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn đầu tư 148 triệu USD, chiếm 57,6% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Thái Lan 54,3 triệu USD, chiếm 21,1% … – Ngọc Tuyền


    Trả lời