VCCI: Không dán tem bí mật về giá điện, gas

Bộ Công Thương đã đề xuất đưa giá khí đốt tự nhiên và giá điện vào danh sách bí mật. Tuy nhiên, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa cho biết, giá xăng và giá điện là những thông số đầu vào rất quan trọng cho hoạt động sản xuất theo kế hoạch của công ty. Vì vậy, nhiều công ty cần nắm được quyết định điều chỉnh giá xăng và giá điện đầu tiên.

Đối với điện, VCCI cho rằng rủi ro đầu cơ vào sản phẩm này là tối thiểu. Đây chỉ là một hiện tượng, tức là lượng điện tiêu thụ tăng sẽ ảnh hưởng đến khả năng truyền tải của đường dây trước mỗi cơ hội tăng giá. Tuy nhiên, VCCI cho rằng rủi ro này không cao và có thể dễ dàng giải quyết thông qua các biện pháp kỹ thuật và vận hành như chọn thời điểm điều chỉnh giá khi khả năng chịu tải thấp. Theo VCCI, mục đích của việc bí mật đề xuất phương án giá xăng dầu có thể nhằm tránh tình trạng đầu cơ như cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng hiện tượng trên đã giảm ở mức độ lớn và hầu như không xảy ra trong những năm gần đây.

Đồng thời, Nghị định số 83/2014 quy định chi tiết cơ chế điều chỉnh giá và phương pháp tính giá xăng dầu. Theo các quy định này, việc dự đoán thời điểm điều chỉnh giá và giá tương đối dễ dàng, do đó không cần đưa giá khí thiên nhiên vào danh sách bí mật.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước đã được Quốc hội thông qua. Dự luật được thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Quy định việc lập, thẩm định, công bố danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước và kéo dài thời hạn bảo hành. Bắt đầu từ ngày 1/1/2019, bí mật nhà nước sẽ được bảo vệ. Khi thực hiện luật, Thủ tướng cũng phải chịu trách nhiệm trước các bộ, ngành và chủ động xây dựng danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý. — -Ruan He


    Trả lời