Chính phủ đã yêu cầu xem xét các hoạt động tiếp thị ở nhiều cấp độ

Người đứng đầu chính phủ vừa đưa ra yêu cầu bằng văn bản cho Bộ Công Thương, yêu cầu nó phải chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các cơ quan chính phủ, chi nhánh và khu vực liên quan để kiểm tra và xem xét hoạt động của các tổ chức doanh nghiệp theo cách phân cấp. Nếu phát hiện vi phạm, chúng phải được xử lý nghiêm theo Nghị định số 42/2014.

Để phối hợp, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo cho đơn vị tổ chức hiểu tình hình để điều tra và đấu tranh. Cạnh tranh với các phòng ban và nhóm sử dụng các hoạt động kinh doanh đa cấp để có được tài sản.

Bán hàng đa cấp là một phương thức tổ chức kinh doanh trên nhiều cấp độ khác nhau của các công ty. Cụ thể, người tham gia sẽ nhận được hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích tài chính khác từ kết quả bán hàng của sản phẩm của họ và kết quả bán hàng của người đó và những người khác trong mạng do công ty tiếp thị đa tầng tổ chức. Phê duyệt

— Chỉ thị của cơ quan quản lý gần đây đã can thiệp, và các phương tiện truyền thông nhận thấy rằng công ty đang ngày càng không hài lòng, phản ánh sự lạm dụng của công ty. Lừa đảo tài sản của người tham gia. Hiện tượng này cũng đặt ra nhiều vấn đề cho các cơ quan quản lý nhà nước ở nhiều cấp quản lý bán hàng.

Kỳ Duyên


    Trả lời