Cổ đông Ngân hàng Chứng khoán Việt Nam kêu gọi tăng cổ tức

Vào chiều ngày 26 tháng 4, Công ty Chứng khoán Công Thương (SebastianbankSC, mã chứng khoán: CTS) đã tổ chức một cuộc họp thường niên, công bố kết quả giao dịch năm 2012 và đệ trình kế hoạch cho năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 72,7 tỷ đồng, chiếm 112% so với kế hoạch hàng năm. Tổng doanh thu đạt gần 175,7 tỷ đồng, đạt 106,94% mục tiêu, chủ yếu là do thu nhập khác. Tỷ lệ giao dịch độc quyền làm tăng dịch vụ và vốn thương mại. Do đó, doanh thu từ các giao dịch tài khoản và bảo lãnh phát hành của chính họ chỉ chiếm 38% tổng doanh thu, đây là mức giảm đáng kể so với các năm trước.

Năm 2013, LambankSC đặt mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận. So với năm 2012, nó đã tăng ít nhất 20%. Tổng doanh thu sẽ đạt 214 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế dự kiến ​​là 87 tỷ USD. Ngoài ra, tỷ lệ cổ tức cũng giảm từ 6% trong năm 2012 xuống còn 8%. Tuy nhiên, một cổ đông cho rằng tỷ lệ cổ tức vẫn không hợp lý. “Năm ngoái, XXXbankSC cho biết họ sẽ trả cổ tức 8%, nhưng cuối cùng đã giảm xuống còn 6%, hơi thấp. Đồng thời, hiệu quả kinh doanh vẫn khá tốt. Vậy công ty có nên xem xét tăng tỷ lệ cổ tức không?”

Chủ tịch Đỗ Thị Thủy đã công bố tỷ lệ cổ tức là 6% trong năm 2012 và tỷ lệ cổ tức là 8% trong năm 2013. Kế hoạch hoàn toàn hợp lý.

“Tôi nghĩ rằng nó rất dũng cảm, bởi vì đó là quý đầu tiên, nhưng nền kinh tế không có dấu hiệu thịnh vượng.” Nếu mục tiêu 20% của năm nay thực sự đạt được, thì thị trường sẽ rất tốt và chúng tôi sẽ xem xét tăng Tỷ lệ cổ tức “, ông Thủy cho biết. Ngoài ra, chủ tịch của ngân hàng Amybank cũng cho biết thêm, nếu mục tiêu được phân bổ cho các bộ phận và nhân viên của công ty, con số này sẽ cao hơn.

Năm ngoái, tổng số tiền bồi thường và tiền thưởng của hội đồng quản trị là dành cho hội đồng quản trị và Thu nhập của Ban kiểm soát vượt quá 1,4 tỷ đồng (2% lợi nhuận sau thuế). Năm 2013, công ty yêu cầu cổ đông cho phép khấu trừ 2% lợi nhuận sau thuế phải trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông. , Nhân sự thay đổi trong Ủy ban quản lý SC của Ngân hàng Việt Nam Ông Nguyễn Thơ Phụng hiện đang tiết lộ thông tin cho công ty và đã từ chức hội đồng quản trị từ năm 2009 đến 2014. Người sẽ thay thế ông Fong và tiếp tục làm việc trong thời gian còn lại sẽ là phó giám đốc hiện tại của Ngân hàng Công ty TNHH Việt Nam. Tổng giám đốc Bach Ruan Wu.


    Trả lời