Xi măng Bỉm Sơn đã hoàn tất 100 tỷ mua lại

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (Vicem Bỉm Sơn-Mã chứng khoán: BCC) thông báo hoàn tất việc mua lại gần 77% vốn của Tổng Công ty Xi măng Miền Trung. Giá của giao dịch cụ thể không được tiết lộ, nhưng theo thông báo của Bỉm Sơn, số lượng mua là xấp xỉ 9,9 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 100 tỷ đồng, tính theo mệnh giá (10.000 đồng). Sau khi hoàn tất việc mua lại Xi măng Miền Trung, Bỉm Sơn sẽ đồng thời tiếp nhận và vận hành dự án nhà máy xi măng Đại Việt-Quảng Ngãi, công suất danh nghĩa 500.000 tấn xi măng / năm. — Năm 2012, Xi măng Bỉm Sơn đạt kết quả khá khả quan, lợi nhuận sau thuế gần 69 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 40% so với cùng kỳ năm 2011. Quý 1 năm nay công ty cũng đạt doanh thu. Khoảng 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2011.

Năm 2013, Bỉm Sơn đặt kế hoạch doanh thu hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 100 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn chưa chia cổ tức như năm 2012. Mặc dù hoạt động kinh doanh khá tốt nhưng giá cổ phiếu BCC chỉ ở mức 5.000 rupiah. Trong 10 ngày giao dịch vừa qua, khối lượng giao dịch bình quân vượt 90.000 cổ phiếu BCC.


    Trả lời