Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu ổn định

Theo thống kê của Cục Thống kê Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu của khu vực trong tháng 4 giảm so với tháng trước và cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu) cũng chỉ đạt hơn 371 triệu USD, giảm 0,3% so với tháng 3 và 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi xuất khẩu nhiều nhất, trị giá 187 triệu USD. Tiếp theo là xăng, dệt may và gạo …

Vào tháng Tư, hai thành phố lớn đã ghi nhận thâm hụt thương mại. Công việc: Hoàng Hà

Mặc dù xuất khẩu giảm, vẫn có dấu hiệu nhập khẩu. Thương hiệu đã tăng trưởng trong tháng 4, với doanh thu vượt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với năm trước và tăng hàng năm gần 2%. Thép, hóa chất, dầu khí, thiết bị cơ khí, phụ tùng và các dự án khác là những tháng có nhu cầu nhập khẩu cao nhất trong ngành kinh tế quốc dân. Thâm hụt thương mại Kazakhstan Vượt quá 1,2 tỷ USD trong tháng Tư. Kể từ đầu năm, thâm hụt thương mại tích lũy đã được ước tính vượt quá 4,1 tỷ USD, chiếm gần 130% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tại TP HCM, sau khi hai công ty công bố thặng dư thương mại vào tháng 3, thâm hụt thương mại cũng đã trả lại 53,1 triệu USD. Ngoại trừ các ngành kinh tế có vốn tài trợ nước ngoài, xuất khẩu của cả khu vực kinh tế nhà nước và ngoài quốc doanh đều giảm trong tháng này, nhưng lĩnh vực quan trọng nhất là khu vực phi nhà nước. Do thặng dư thương mại lớn trong quý đầu tiên và tích lũy trong bốn tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại Hồ Chí Minh vẫn vượt quá 1,1 tỷ USD.

Huyền Thu


    Trả lời