Thặng dư thương mại của Việt Nam vượt 20 tỷ đô la Mỹ

“Báo cáo Tình hình Kinh tế – Xã hội” do Cục Thống kê Quốc gia phát hành vào tháng 11 năm 2020 và tháng 11 năm 2020 cho thấy tổng lượng xuất nhập khẩu trong 11 tháng của Việt Nam ước tính đạt 489 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 255 tỷ USD, tăng hơn 5% và nhập khẩu vượt 234 tỷ USD, tăng 1,5%. ——Trong 11 tháng đầu năm nay, hoạt động xuất khẩu của ngành công nghiệp vốn và đầu tư nước ngoài vào dầu (kể cả dầu thô) tăng 7%, chiếm 71% tổng kim ngạch. Kim ngạch khu vực kinh tế quốc dân chỉ tăng dưới 2%.

Trong cùng thời kỳ, xuất khẩu công nghiệp nặng và khoáng sản hoặc công nghiệp nhẹ và thủ công nghiệp đều tăng. Trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện hoặc máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng là những mặt hàng xuất khẩu, có mức tăng trưởng hai con số. Ngược lại, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản (trừ gạo) đều giảm so với cùng kỳ.

Trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Liên minh Châu Âu, ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tăng từ 3% đến 10%, chỉ có xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục tăng. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng, với doanh số gần 70 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp theo là Trung Quốc, giá trị nhập khẩu là 43 tỷ USD, tăng 16%.

Về nhập khẩu, nhập khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm tăng 1,5%, chủ yếu là do khu vực đầu tư nước ngoài. Thông thường, trong 11 tháng, nhập khẩu của khu vực trong nước giảm gần 10%, trong khi nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Doanh thu của nam giới trong 11 tháng ước tính đạt gần 74 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu từ Liên minh châu Âu tăng 4%, trong khi nhập khẩu từ Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản và Hoa Kỳ đều giảm so với 11 tháng trước.

Về cơ cấu sản phẩm, Việt Nam tăng cường nhập khẩu các mặt hàng bất động sản và linh kiện, điện thoại và sản phẩm điện tử. Các bộ phận, sản phẩm nhựa, hóa chất và giảm nhập khẩu hàng hóa như dệt may, nhựa, thép, ô tô và kim loại cơ bản.

Quỳnh Trang


    Trả lời