Sổ tay giấy, giá đường không ổn định

Theo Bộ Công Thương Hà Nội, kế hoạch bình ổn giá thành phố đã được thực hiện từ năm 2010 nhằm ổn định giá của 10 nhóm sản phẩm, qua đó giúp cân bằng cung cầu hàng hóa và đáp ứng dân số, đặc biệt là hàng hóa cơ bản.

Tuy nhiên, sau ba năm thực hiện, theo tình hình cung cầu hiện tại, các sản phẩm trong các loại sản phẩm trên tương đối phong phú, và không thiếu hàng hóa. Hoặc giá tăng vọt. Do đó, năm 2013, Hà Nội đã hướng dẫn công ty sử dụng nguồn vốn của mình để cân bằng cung cầu của ba nhóm sản phẩm này.

Năm nay, Hà Nội tập trung vào sự ổn định của 7 mặt hàng cơ bản. Cụ thể, lượng gạo thông thường đạt 5.500 tấn, 900 tấn thịt lợn, 450 tấn thịt gà, 6 triệu trứng, 300 tấn thủy sản, 1,5 triệu lít dầu ăn, 2000 tấn rau quả tươi … tổng kinh phí để thực hiện kế hoạch bình ổn giá Đó là 318 tỷ đồng, tức là giảm trung bình 10% so với tổng nhu cầu của 7 loại sản phẩm.

Ngoài ra, vốn tự có đang tích cực tăng hàng tồn kho và tổng dung lượng lưu trữ có thể đáp ứng 20% ​​tổng lượng tiêu thụ của thành phố trong vòng một tháng.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu khu vực thương mại liên tục thực hiện luân chuyển vốn để đảm bảo rằng dự trữ hàng hóa tương ứng với lượng vốn ứng trước trong quá trình tham gia. Theo VNA, các quỹ đã được ứng trước từ quỹ dự trữ tài chính của thành phố New York và thời gian thực hiện là từ tháng 5 năm nay đến hết tháng 4 năm 2014.


    Trả lời