Thuế môi trường đối với nhiên liệu bay giảm 30%

Do đó, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng một lít. Sau đó, thuế sẽ được khôi phục thành 3000 VND.

Báo cáo của chính phủ chỉ ra rằng giảm thuế môi trường sẽ giúp các công ty duy trì hoạt động và bù đắp chi phí. Chi phí nhiên liệu bay đến ngày 31 tháng 12 được giảm 30% nhằm bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 airlines trở nên phổ biến trong năm nay. Điều này làm giảm thuế đối với nhiên liệu bay khoảng 360 tỷ USD xuống còn 400 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Trân .

Thiệt hại đối với ngành hàng không năm nay là rất nghiêm trọng, so với năm 2019, doanh thu của Vietnam Airlines đã giảm hơn 40 nghìn tỷ đồng, lỗ hợp nhất lên tới 15,100 tỷ đồng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến ​​sẽ thâm hụt lũy kế khoảng 14,8 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Doanh thu dịch vụ vận chuyển hàng không của Vietjet Air trong 9 tháng đầu năm 2020 cũng đã giảm 72% so với năm 2019. Dự báo cả năm 2019 là đến năm 2020 sẽ lỗ hơn 3.000 tỷ đồng.


    Trả lời