Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Bộ Công Thương giữ chức vụ Giám đốc Tổng cục Quản lý Thị trường

Bộ Công Thương vừa quyết định huy động và bổ nhiệm ông Trần Hữu Linh làm giám đốc văn phòng, và làm tổng giám đốc quản lý thị trường từ ngày 12/10. Theo quyết định được Thủ tướng công bố cách đây một tháng, việc quản lý hợp đồng được thực hiện trên cơ sở nâng cấp Phòng quản lý hợp đồng.

M. Trần Hữu Linh-Chánh Văn phòng Bộ Công Thương sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977 và có bằng cử nhân kinh tế nước ngoài tại Đại học Nội các Việt Nam, ông giữ chức vụ Giám đốc Tổng cục Quản lý Thị trường từ giữa tháng 10. Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ Hà Nội ..- Tháng 6/2016, anh Linh được chuyển sang văn phòng Bộ Công Thương. Trước đây, ông là giám đốc của Bộ Thương mại Điện tử trong nhiều năm.

Theo quyết định thành lập Tổng cục Quản lý thị trường, cơ quan này sẽ bao gồm Tổng cục và bốn phòng ban (tổ chức). Phòng ban). Nhân viên, Phòng Tổng hợp-Kế hoạch-Tài chính, Vụ Chính sách-Pháp chế, Thanh tra-Thanh tra) và chuyên ngành của bộ phận quản lý hợp đồng — sự thay đổi cuối cùng, cơ cấu lần này, quản lý thị trường sẽ được tổ chức theo chiều dọc. Không giống như quản lý địa phương, các phòng quản lý thị trường cấp tỉnh và thành phố sẽ được quản lý trực tiếp bởi bộ phận quản lý toàn diện. Các đội quản lý thị trường khu vực và khu vực chịu trách nhiệm trực tiếp cho các tỉnh và thành phố.

Do đó, 305 đội và 25 phòng quản lý thị trường tỉnh sẽ bị giải tán và tổ chức lại. Đặc biệt năm 2019, mục tiêu là chia 38 tổ chức quản lý thị trường cấp tỉnh thành 19 tổ chức cấp tỉnh và thành phố. – Phòng quản lý thị trường tỉnh và đội quản lý thị trường khu vực có tư cách pháp nhân. Công ty có con dấu riêng và được đóng dấu và ủy quyền mở tài khoản với Bộ Tài chính theo luật định.

Nguyễn Hoài


    Trả lời