CPTPP mới có hiệu lực 10 năm, thuế nhập khẩu ô tô sẽ bị hủy bỏ

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về biểu thuế xuất khẩu ưu đãi và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022 (PTPGP).

Đối với thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính đã khuyến nghị Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% các mặt hàng thuế quan. Sau khi hiệp định có hiệu lực, thuế suất 65,8% của các mặt hàng có thuế sẽ về 0%. Thuế suất của năm thứ tư kể từ khi hiệp định có hiệu lực là 86,5% và thuế suất là 0%. Vào năm thứ 11 hiệp định có hiệu lực, thuế suất 97,8% sẽ về 0%. Các mặt hàng còn lại hứa sẽ hủy bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình miễn giảm tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan.

Một số mặt hàng nhất định, chẳng hạn như xe du lịch có dung tích 3000 cc, sẽ bị hủy bỏ vào năm thứ mười. Các sản phẩm thép và dầu mỏ sẽ bị loại bỏ trong ít nhất 11 năm. Sau khi hiệp định có hiệu lực, hàng dệt may, giày dép, gạo và phân bón sẽ bị loại bỏ. Nhựa và các sản phẩm nhựa; hóa chất và hóa chất; giấy, đồ nội thất … Sau khi hiệp định có hiệu lực, hầu hết các loại thuế sẽ được bãi bỏ, một số loại sẽ được bãi bỏ vào năm thứ tư. Thuế đối với thuốc lá sẽ được bãi bỏ trong vòng 16 năm.

Ngoài ra, đề xuất chính của Bộ Tài chính là hầu hết các mặt hàng đều phải chịu thuế xuất khẩu, về cơ bản theo lộ trình sẽ giảm thuế trong vòng 5 đến 15 năm sau khi thuế thuốc lá có hiệu lực. giao thức. Cho phép một số danh mục hàng hóa quan trọng như than đá, dầu mỏ và một số loại quặng, khoáng sản (70 mặt hàng) được duy trì thuế xuất khẩu … – Dự thảo lần thứ bảy thực thi CPTPP tại Việt Nam kể từ tháng Giêng. 14. Cam kết đầu tiên của Việt Nam thông qua CPTPP là giảm gần 100% chi tiết thuế quan; cam kết mua sắm công; khu vực doanh nghiệp nhà nước; cam kết tạo điều kiện cho người lao động thành lập các tổ chức của người lao động có thể không nhất thiết phải liên kết với Liên đoàn Lao động Việt Nam; , Cam kết thương mại điện tử … – Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện cam kết về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam trong hiệp định CPTPP, cơ quan này cần xây dựng và ban hành luật thuế xuất khẩu ưu đãi và ưu đãi đặc biệt. Biểu thuế nhập khẩu ngắn hạn của Việt Nam từ 14/01/2019 đến 31/12/2022 xuất hiện tùy từng thời điểm.

Cơ quan soạn thảo cũng chỉ ra rằng nghị định nhằm tuân thủ các cam kết của Việt Nam trong hiệp định CPTPP và đảm bảo tính tương thích của nghị định với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, bao gồm cả việc tuân thủ “Hiệp định Hải quan ASEAN”.

Nguyễn Hà


    Trả lời