Kể từ ngày 01/07/2013 nếu thu nhập vượt quá 9 triệu đồng thì phải nộp thuế

So với các nội dung được Quốc hội thảo luận sáng 15/11, văn bản luật chính thức được thông qua sáng nay không có nhiều thay đổi. Cụ thể hơn, mức trợ cấp gia cảnh cho người nộp thuế và gia đình họ đã tăng thêm 4, hiện là 1,6 triệu lên 9 người và 3,6 triệu.

Khi luật mới được áp dụng, 2,87 triệu người sẽ được miễn thuế thu nhập. Ảnh: Hoàng Hà

Quốc hội cũng đồng ý tính số giảm trừ hộ gia đình tuyệt đối chứ không tính theo tỷ lệ phần trăm thu nhập như một số đại biểu đề xuất và ủy quyền cho Chính phủ điều chỉnh khi giá tiêu dùng biến động. Lớn hơn 20%. Đối với người có thu nhập hàng tháng từ 80 triệu đồng trở lên, duy trì biểu thuế lũy tiến từng bậc (7 bậc), thuế suất tối đa là 35%.

Theo giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, do phần lớn người nộp thuế có Thu nhập rất cao, mức thuế trên là phù hợp với mặt bằng chung của khu vực và thế giới. Ngoài ra, nếu mức thuế cao nhất giảm xuống 30% thì ngân sách năm 2013 sẽ giảm xấp xỉ 850 tỷ đồng, và ngân sách năm 2014 giảm xuống 2,2 nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm yêu cầu, Quốc hội đã chấp nhận 1 / là khuyến nghị bắt đầu từ năm 2013 thay vì bắt đầu từ 1/1. Bởi theo tính toán, nếu áp dụng từ đầu năm thì ngân sách năm 2013 vốn đã khó khăn sẽ thất thu khoảng 40.000 đến 5.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện luật thuế mới, theo kế hoạch của Chính phủ, số người nộp thuế sẽ giảm từ 3,87 triệu người hiện nay xuống còn 1 triệu người.


    Trả lời