Lợi nhuận 9 tháng của VPBank là 578 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế trước dự phòng của VPBank đạt 957 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần quý III tăng 81% so với quý II, đạt 727 tỷ đồng. Trong chín tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 1.734 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 9, VPBank đã thực hiện được 61% kế hoạch 1,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận. Ảnh: Hoàng Hà .

Trong quý III, hoạt động dịch vụ tiếp tục mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho ngân hàng với tổng cộng 115 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 252 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán chỉ lãi 9 tỷ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư lỗ lần lượt 10 tỷ đồng và 14 tỷ đồng trong quý. Lũy kế 9 tháng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ gần 7 tỷ đồng, còn hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 56,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 793,6 tỷ đồng. Đồng thời, tại ĐHCĐ thường niên tổ chức đầu năm 2012, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận 1,3 nghìn tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, ngân hàng đã đạt 61% kế hoạch đề ra.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng gấp đôi so với quý trước – từ 22,6 tỷ lên 67 tỷ đồng và VPBank đã giảm 26% trong quý III. Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 578 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tổng tài sản của VPVP tính đến cuối quý 3 là 8.938,3 tỷ đồng, tăng 1,8 nghìn tỷ đồng so với quý trước. Ngày 30 tháng 6. Tính đến ngày 30/9, dư nợ cho vay khách hàng đạt 33.115 tỷ USD, tăng 14,7% so với mức 28869 tỷ USD hồi đầu năm. Tuy nhiên, tính riêng trong quý 3, hạn mức tín dụng của VPBank chỉ tăng 0,01%.

Nợ xấu cuối quý 3 là 2,89%. Trong quý 3, VPBank dành 396,8 tỷ đồng cho vay khách hàng. Số dư tiền gửi của khách hàng là 47,506 tỷ đồng, tăng 61% so với đầu năm 2012.

VPBank vừa được Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình chấp thuận cho phép tăng vốn đăng ký từ 5.050 tỷ đồng lên 577 tỷ đồng. Theo kế hoạch tăng vốn đã được ĐHCĐ thường niên vào tháng 4 thông qua, VPBank tăng vốn bằng cách giữ lại thặng dư và dự trữ để bổ sung vốn đăng ký.

Thanh Thanh Lan


    Trả lời