Thủ tướng yêu cầu tư nhân hóa Ngân hàng Nông nghiệp, Visem và MobiFone vào năm 2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt danh sách 93 công ty sẽ cân đối vào cuối năm 2020. Trong danh sách này, 4 công ty phải được cân bằng theo quan điểm quốc gia sở hữu 65% vốn cổ phần trở lên, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp khai thác than quốc gia Việt Nam (TKV) , Công ty Thực phẩm Bắc (VinaFood 1), một công ty khoáng sản.

62 công ty tham gia vào thương mại công bằng, và nhà nước nắm giữ hơn 50% và ít hơn 65% vốn nhượng quyền. Tập đoàn bao gồm nhiều công ty lớn như MobiFone Telecom, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty cà phê, Tập đoàn Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) và Giao thông vận tải Hà Nội, Công ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC). .

Tổng cộng có 27 công ty nhà nước và vốn chủ sở hữu, nắm giữ ít hơn 50% vốn cổ phần hoặc không nhượng quyền, chẳng hạn như công ty phát triển nhà ở và đô thị (HUD), công ty giấy Việt Nam, Trang sức Sài Gòn (SJC) …– – “Bộ trưởng Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tập đoàn kinh tế và Hội đồng thành viên xã hội có trách nhiệm không hoàn thành việc bình đẳng đúng hạn. Các bộ, chính quyền địa phương và lãnh đạo chính quyền địa phương nói trên phải nộp báo cáo hàng quý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển trước ngày 30 tháng 9 năm 2020. Công tác chung, báo cáo Thủ tướng.

Theo quyết định, các đoàn và doanh nghiệp của mỗi cụm chỉ có thể hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng giao trong hơn 15 tháng. Rất khó để đạt được mục tiêu này trong trường hợp cân bằng chậm gần đây. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính, quá trình vốn hóa năm 2019 không đạt được kế hoạch và 92 trong số 127 công ty bước vào quý 3 đã được vốn hóa, chiếm 72%. – Quan chức này cũng cho biết, từ năm 2017 đến hết quý 2 năm 2019, các cơ quan chính phủ và các ngành đã rút 3.785 tỷ đồng và kiếm được 1.103.920 tỷ đồng.


    Trả lời