Thu nhập hàng năm của ngân hàng quân đội vượt quá 3 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng Cổ phần Quân đội (MB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012. Hầu hết các mục tiêu kinh doanh của MB vượt quá các mục tiêu đã đề ra. So với năm 2011, tổng tài sản tăng 30% lên hơn 176 nghìn tỷ đồng. Vốn nhượng quyền cũng tăng lên 10 nghìn tỷ đồng, và ngân hàng tăng vốn lên 1.062,5 tỷ đồng. Ngày xưa, ngày 31/12, khi tín dụng tăng 25,6, huy động MB tăng 32%, đạt gần 118 nghìn tỷ đồng. Tổng số nợ là 74,564 tỷ đồng. Do đó, MB là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất, trong khi tốc độ tăng trưởng trung bình năm 2012 chỉ là 8,9%.

Ngân hàng quân đội cũng công bố lợi nhuận trước thuế 3.024 tỷ đồng. Quản lý cấp cao, kết quả này “đáp ứng sự mong đợi của ban giám đốc.” Tuy nhiên, cấu trúc tỷ lệ lợi nhuận của MB đã thay đổi. Lợi nhuận từ các hoạt động dịch vụ có xu hướng tăng lên, trong khi tỷ lệ lãi suất tín dụng giảm. Một đại diện của MB cho biết, việc tiếp tục hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tín dụng giảm mạnh.

MB cũng là một ngân hàng niêm yết, và cổ phiếu của nó đã tăng lên. Trong trường hợp một số ngân hàng lo lắng rằng việc giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến việc phân phối cổ tức, tỷ lệ phân phối cổ tức là cao nhất (10%) trong năm 2012.

Thành Thành Lan


    Trả lời