Thủ tướng: Luật về quan hệ đối tác công tư phải được mở

Trong phiên họp này, dự thảo luật đầu tiên về đầu tư công và tư nhân đã được trình Quốc hội cho ý kiến. Tại hội thảo vào ngày 11/11, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận rằng một luật riêng về hợp tác công tư là “cấp bách”. Ông cũng làm rõ rằng khi soạn thảo luật đầu tư ngang giá sức mua, tất cả các lĩnh vực ngoại trừ an ninh và quốc phòng nên được mở để thu hút đầu tư vào xã hội hóa. Thủ tướng nói: “Con tàu đã tăng và nước đã tăng. Điểm này phải rất rõ ràng trong luật pháp.” Ông nói rằng các vấn đề “hợp pháp” không thể phát triển và các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm. Ông cho biết các nhà đầu tư trong nước, cho biết luật pháp còn thiếu. Sự bảo vệ pháp lý không khuyến khích nhiều người trả tiền, ngay cả khi “bằng cách đầu tư vào một quan hệ đối tác công tư, nhà nước và các nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi từ nó. Người giàu là những quyền lực mới. Ông nói:” Đừng sợ những đồng chí giàu có giàu có. “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp ngày 11/11. Ảnh: Đấu giá minh bạch và minh bạch của Quang Vinh.” Chính phủ không nên nắm lấy các dự án và tòa nhà. Chính phủ chỉ đề xuất những điều về nguyên tắc. Ông nói: “Làm thế nào để họ nắm lấy AZ.-Nguyên tắc. Ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban Kinh tế Quốc hội, cũng nói với các nhà đầu tư rằng đất nước và doanh nghiệp” ngồi chung một con thuyền “. Nếu dự án” chìm “, nhà nước sẽ có tác động, Ngược lại, nếu dự án kết thúc nhanh chóng, đất nước sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, nhiều đại diện bày tỏ lo ngại về cơ chế chia sẻ rủi ro được đề cập bởi Brouillon. Một đánh giá về hai cơ chế đã được đệ trình lên Quốc hội: để đảm bảo tiền tệ Cân bằng giữa nhà nước và nhà đầu tư và chia sẻ rủi ro thu nhập. Thủ tướng về cơ chế đảm bảo cân bằng tiền tệ của các dự án và dự án lớn của quốc gia dưới quyền quyết định quốc gia. Về cơ chế chia sẻ doanh thu, chính phủ đã đệ trình hai kế hoạch: Một là không chia sẻ 50% thâm hụt giữa thu nhập thực tế và các cam kết hợp đồng với các nhà đầu tư. Thor đồng ý chia sẻ với chính phủ ít nhất 50% tăng trưởng doanh thu giữa thu nhập thực tế và thu nhập cam kết .

Ông Ruan Guoping (Hà Nội) Ông nói rằng các quy định về bồi thường thu nhập là “không hợp lý và không công bằng.” Ông phân tích rằng công ty sẽ bị thua lỗ khi đấu thầu các dự án PPP và ký hợp đồng. Nếu nhà nước bù đắp thu nhập, họ sẽ buộc các nhà đầu tư phải dựa vào chúng. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn cho rằng, việc thực hiện các tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi phải có cơ chế chia sẻ rủi ro. Dự án PPP. Ông đề cập đến kinh nghiệm thực hiện hiệu quả các dự án giao thông BOT, đầu tư Mọi người thường cần bảo hiểm thu nhập và chia sẻ rủi ro. Họ cũng muốn đảm bảo đổi ngoại tệ và đảm bảo khấu hao tiền tệ. Nó bằng 25.000 đồng Việt Nam, sẽ dẫn đến thua lỗ nếu tính bằng đô la Mỹ. Chia sẻ lợi nhuận 50%. Tuy nhiên, mức độ và cấp độ mà ông Hidden nói, “cần nhiều nghiên cứu hơn.” – Giải thích thêm là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ruan Zhidong thừa nhận rằng có một sự đảm bảo cho gia đình. Đầu tư vào quá trình viết lách là gì? Khi đất nước không có đủ nguồn lực, việc huy động vốn tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn là rất cấp bách, nhưng nếu “mọi thứ đều có lợi cho đất nước, thì tất cả các nhà đầu tư tư nhân sẽ không thể tham gia.” – “Nếu nhà đầu tư không bảo đảm trước rủi ro này, anh ta sẽ không bảo hiểm và mục tiêu xã hội hóa sẽ không đạt được. Do đó, ông Đồng cho rằng cần phải chia sẻ rủi ro của các dự án đó với nhà nước .

Một phần, Quốc hội sẽ thảo luận về luật dự án tại phòng hội thảo vào ngày 19 tháng 11 – Đoàn đại biểu Việt Minh


    Trả lời