Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm “thao túng tiền tệ của Việt Nam”.

Vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ban hành một báo cáo mang tên “Chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ của các đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ”, trong đó xác định sự thao túng tiền tệ của Việt Nam và Thụy Sĩ. -Báo cáo được xuất bản hai lần một năm. Theo Đạo luật Tăng cường và Xúc tiến Thương mại Hoa Kỳ năm 2015, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cần tiến hành phân tích toàn diện về tỷ giá hối đoái và các chính sách kinh tế của các đối tác thương mại lớn. Định nghĩa “thao túng tiền tệ” là đáp ứng ba tiêu chí là thặng dư thương mại song phương với Hoa Kỳ, thặng dư tài khoản vãng lai và can thiệp ngoại hối.

Các tiêu chuẩn này bao gồm thương mại hàng hóa. Song song hóa với Hoa Kỳ đạt ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ; thặng dư tài khoản vãng lai tương đương ít nhất 2% GDP; can thiệp một chiều và dài hạn vào thị trường tiền tệ để mua ròng ngoại tệ ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng và tổng số ngoại tệ trong vòng 12 tháng Lượng mua ròng ít nhất là 2% GDP. -Theo báo cáo của Hoa Kỳ, Việt Nam và Thụy Sĩ hội đủ 3 điều kiện trên nên được gọi là “thao túng tiền tệ”.

Trong thông cáo báo chí phát đi sáng 17/12, Ngân hàng Trung ương Việt Nam cho rằng việc điều hành tỷ giá trong thời gian qua chỉ nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không tạo ra cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại quốc tế. Lợi thế. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì chính sách này trong thời gian tới.

Ngoài ra, theo nhà điều hành, điều này sẽ dẫn đến thặng dư thương mại song phương và thặng dư tài khoản với Mỹ. hiện hành. Là kết quả của hàng loạt yếu tố liên quan đến đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam. Sự can thiệp gần đây của Ngân hàng Quốc gia trong việc mua ngoại tệ là để đảm bảo hoạt động bình thường của thị trường tiền tệ khi nguồn cung ngoại tệ đủ. Cách tiếp cận này góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đồng thời tăng cường dự trữ ngoại hối của quốc gia, vốn tương đối yếu so với các quốc gia khác trong khu vực nhằm tăng cường an ninh tài chính và tiền tệ của quốc gia. -Ngân hàng Quốc gia cho biết Việt Nam coi trọng quan hệ kinh tế thương mại ổn định với Hoa Kỳ và sẽ phối hợp với hai bên để thảo luận và triển khai công việc về các vấn đề liên quan đến Washington và thúc đẩy quan hệ. Nằm trong kế hoạch hành động hợp tác giữa hai nước, thương mại công bằng và hài hòa.

Vẫn trong báo cáo ngày 16/12, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê Ấn Độ, Đài Loan và Thái Lan là mục tiêu chính của mình. Trước đó, 5 nền kinh tế khác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Ý, Singapore và Malaysia) vẫn nằm trong danh sách theo dõi.

Trước đây, Hoa Kỳ được đặc trưng bởi sự thao túng của ba loại tiền tệ kinh tế. Nó có ở Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng nó đã bị xóa vào tháng Giêng năm nay. Trước đây, Trung Quốc được coi là thời kỳ thao túng tiền tệ từ năm 1992 đến năm 1994. Cuối những năm 1980, hai nền kinh tế này được gọi là Nhật Bản và Đài Loan. Wall Street Journal chủ yếu mang tính biểu tượng, vì vậy chính phủ phải đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để loại bỏ lợi thế không công bằng mà tiền tệ mang lại cho một quốc gia. Theo luật, cái mác thao túng tiền tệ sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán mà cuối cùng có thể áp thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, sẽ không có hình phạt tự động nào được áp dụng.


    Trả lời