FPT: Lợi nhuận sau thuế năm 2012 gần 2.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần FPT (FPT) cho biết, tính đến cuối năm 2012, doanh thu đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.405 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.985 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với năm 2011. Ảnh: Anh Quân

Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.539,0 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Kể từ năm 2011, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5.660 rupiah. Năm 2012, tập đoàn đã nộp ngân sách 3.717 tỷ đồng.

Hoạt động chính của FPT trong các dịch vụ như viễn thông, nội dung số, phần mềm, dịch vụ CNTT và khai thác mỏ. Sáng tạo luôn duy trì sự phát triển tốt. Trong năm 2012, doanh thu trong các ngành này tăng 25%, và lợi nhuận trước thuế tăng 28%. Đặc biệt, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT đạt mức tăng trưởng 34% nhờ chiến lược đẩy mạnh phát triển thị trường nước ngoài trong bối cảnh khó khăn trong nước.

Cuối năm 2012, toàn công ty có gần 15.000 nhân viên, tăng 24% so với năm 2011. Sự gia tăng số lượng nhân viên chủ yếu là do xuất khẩu phần mềm.


    Trả lời