Nợ nước ngoài tăng 6,5 lần sau 14 năm

Bộ trưởng Tài chính Ding Tiandong cho biết trong một tuyên bố về “Đạo luật Quản lý Nợ công” được công bố vào ngày 25/5 rằng vào cuối năm 2016, tỷ lệ nợ công là 63,7% GDP. , Tăng gần 2% so với con số này. “Chính phủ vừa công bố nợ công năm 2015.

Số liệu về tỷ lệ nợ công trên nợ nước ngoài của Chính phủ năm 2016 cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, năm 2016 nợ công chiếm 52,6% GDP, tăng Năm 2016, nợ công nước ngoài chiếm 44,3% GDP, tương đương với mức tăng 1,2%. Bộ trưởng Ding Tiandong cho biết chỉ riêng số dư nợ nước ngoài của chính phủ vào cuối năm 2015 (bao gồm cả các khoản vay ODA, vốn vay ưu đãi chiếm hơn 94%) Tăng 6,5 lần so với năm 2001. Dư nợ chủ yếu tập trung ở 3 nước tài trợ lớn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tăng 20,3 lần, Ngân hàng Thế giới (WB) tăng 11,5 lần và Nhật Bản tăng 6,8 lần ……- — “Áp lực trả nợ ngắn hạn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận là nợ rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chính phủ sẽ trả nợ thay … – Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tính đến cuối năm 2016, nợ công chiếm 63,7% GDP.

Giai đoạn 2015-2016, do cơ cấu lại nợ, lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục được cải thiện và giảm xuống mức 6% / năm thay vì mức hai con số trước đó. Vì vậy, áp lực trả nợ ngân sách đã giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, để quản lý nợ bền vững hơn, siết chặt điều chỉnh khoản vay, quản lý khoản vay … thì dự luật quản lý nợ công sẽ “chững lại” ở một mức độ nào đó trong thời gian tới Tốc độ tăng nợ công. Cụ thể hơn, phạm vi nợ công được quy định trong dự luật bao gồm: nợ công, bao gồm nợ công, nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Phạm vi này vẫn được giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Trừ trường hợp kiểm soát Ngoài nợ, dự án luật còn quy định trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, tổ chức sự nghiệp công lập và quy chế trả nợ nên khi doanh nghiệp nhà nước không có khả năng trả nợ thì phải làm thủ tục phá sản theo quy định. – Ủy ban Tài chính Quốc hội Khi xem xét dự án luật do Chính phủ trình, ý kiến ​​cho rằng: Đa số ý kiến ​​nhất trí với quy mô nợ công được nêu trong dự luật, nhưng không bao gồm nợ công do ngân hàng nước phát hành để thực hiện chính sách tiền tệ, nợ tự trả của doanh nghiệp nhà nước và nợ công phi thương mại. Trong nợ của ngành. — “Nếu tính cả nợ của các doanh nghiệp đại chúng, thì khu vực công phi thương mại sẽ làm tăng đáng kể nghĩa vụ trả nợ công, do đó ảnh hưởng đến an ninh. Việc giám sát đối với các khoản nợ của doanh nghiệp công không thuộc phạm vi nợ công cũng tuân theo Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách Thực tiễn Tốt nhất, cho biết: “Quốc tế.” Ông Hải cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp nhà nước không trả được nợ. Nợ nội bộ có thể ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm của quốc gia, trên thực tế, trong một số trường hợp Trong hoàn cảnh đó, đất nước phải trả nợ … Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan biên tập nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan để tăng cường quản lý, giảm rủi ro nợ.

Anh Minh


    Trả lời