Nợ công sẽ giảm xuống 52,7% GDP vào năm 2022

Trong báo cáo công khai của Chính phủ về dự báo ngân sách quốc gia năm 2020 trình Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết đến cuối năm 2020, nợ công lần lượt chiếm 54,3% GDP, 53,3% và 52% vào năm 2021. Năm 2022, nó sẽ chiếm 7%. Các chỉ số này được đưa ra dựa trên nền tảng dự báo tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% từ năm 2020 đến năm 2022. Năm 2020, nợ công chiếm 54,3% GDP và nợ công chiếm 48,5% GDP. Nợ nước ngoài chiếm 54,3% và 45,5% GDP. So với năm 2019, tỷ trọng nợ công mục tiêu trong vòng 3 năm sẽ thấp hơn đáng kể so với năm 2019, chiếm 56,1% GDP, tương đương 3,48 triệu tỷ đồng. – – Bộ Tài chính cũng đang lập kế hoạch “ Cân đối thu ngân sách quốc gia 2020 -2022 Chi tiêu ba năm. Trong đó, mục tiêu thu nhập 3 năm là 4,9 nghìn tỷ đồng, chi khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng tỷ trọng đầu tư phát triển.

Chỉ trong năm 2020, nguồn thu dự kiến ​​đến từ cân đối ngân sách dự kiến. Ngân sách quốc gia là 1,5 triệu đô la Mỹ, tăng 3,8% so với ngân sách năm 2019. Đến năm 2020, mức chi theo kế hoạch với ngân sách cân đối là 1,75 triệu USD. — Cơ quan này cũng cho biết tỷ trọng chi tiêu hiện tại sẽ giảm xuống còn 60,5%, giảm 2-4% trong ba năm qua. Bội chi ngân sách năm 2020 là 3,44% GDP, tương đương 234,8 nghìn tỷ đồng.


    Trả lời