Cuộc thi năng lượng mặt trời trên mái nhà

Tôi có mâu thuẫn và xung đột giữa chủ đầu tư và cư dân địa phương. Bà Khanh cho biết: Việc phát triển quy mô lớn các nhà máy điện mặt trời mục tiêu sẽ không còn phù hợp với điều kiện mới ở Việt Nam. Vấn đề năng lượng mặt trời đạt công suất dự kiến, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị, hệ thống quang điện mặt trời trên mái nhà, quy định chi tiết về cấp phép xây dựng… cũng khiến các gia đình và các nhà đầu tư phát triển dự án tập trung vào ông Rân nt trên mái Ngoài ra, sau ngày 31/12/2020, cơ chế ưu đãi giá điện mặt trời 8,38 cent / kilowatt giờ trên mái nhà sẽ không còn nữa, ông Ruan đề xuất nghiên cứu với Bộ Công Thương và sớm ban hành. Cơ chế giá “dựa lưng” được thực hiện để đảm bảo việc phát triển năng lượng mặt trời trên mái nhà không bị gián đoạn .—— Anh Minh


    Trả lời