Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam 11 tỷ yên viện trợ phát triển chính thức

Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trang và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada đã ký công văn về khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức trị giá 11 tỷ Yên (tương đương 106,5 triệu USD, tương đương 2,343 tỷ USD). Shield) năm tài chính 2016. Khoản vay này sẽ giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển. Vào thế giới. — Cụ thể hơn, số tiền trên sẽ hỗ trợ ngân sách giúp chính phủ thực hiện Chương trình hỗ trợ quản lý kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh (EMCC) nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tăng tính minh bạch. Minh bạch, kinh tế và trách nhiệm giải trình trong khu vực công, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh.

Đại sứ Fukada Hongshi và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn đã trao đổi với nhau. Nó đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam. Các sự kiện hôm nay cho thấy Nhật Bản ủng hộ vững chắc các nỗ lực cải cách chính trị của chính phủ. Do đó, Việt Nam cam kết sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất. Nhật Bản sẽ không cấp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng sẽ hỗ trợ tài chính cho chính phủ Việt Nam. Vì vậy, ông hy vọng Việt Nam sẽ đóng vai trò chủ đạo và sẽ sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả và minh bạch. Ông Fukada cũng chỉ ra rằng Việt Nam có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn và phải tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tích lũy kinh nghiệm và sử dụng ngân sách hợp lý.

Kể từ khi nối lại viện trợ phát triển chính thức vào năm 1992, cho đến nay, Nhật Bản là nước tài trợ lớn nhất của Việt Nam. Sau lễ ký ngày hôm nay, tổng số cam kết hỗ trợ phát triển chính thức (bao gồm viện trợ không hoàn lại và các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức) mà Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam là khoảng 2,8 nghìn tỷ yên. .

thứ năm tới


    Trả lời