Thuế môi trường đối với nhiên liệu bay giảm 30%

Do đó, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2021, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng một lít. Sau đó, thuế sẽ được khôi phục lại thành 3000 đồng.

Chính phủ báo cáo rằng giảm thuế môi trường sẽ giúp giảm chi phí nhiên liệu của các công ty vận tải hàng không, điều này sẽ giúp một số công ty duy trì hoạt động, bù đắp chi phí và phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19.

Trước đó, vào tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định giảm thuế suất 30%. Từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, sử dụng nhiên liệu bay bảo vệ môi trường để hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong năm nay. Điều này làm giảm thuế đối với nhiên liệu bay khoảng 360 tỷ USD xuống còn 400 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Trân .

Thiệt hại đối với ngành hàng không năm nay là rất nghiêm trọng, so với năm 2019, doanh thu của Vietnam Airlines đã giảm hơn 40 nghìn tỷ đồng, lỗ hợp nhất lên tới 15,100 tỷ đồng. Dòng tiền của Vietnam Airlines dự kiến ​​sẽ thâm hụt lũy kế khoảng 14,8 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

Doanh thu dịch vụ vận chuyển hàng không của Vietnam Airlines trong 9 tháng đầu năm 2020 cũng giảm 72% so với năm 2019. Đến năm 2020, số lỗ sẽ vượt quá 3 nghìn tỷ đồng


    Trả lời