Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sẽ có một bộ lọc mới để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vẫn còn nhiều “mối liên hệ” giữa các công ty trong nước và các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài. Còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, họ cho rằng các công ty Việt Nam có năng lực hạn chế và không đủ trình độ. Đối với doanh nghiệp nhà nước, họ tuyên bố không thể tham gia chuỗi sản xuất nếu không có điều kiện. Trung tâm … được củng cố. Khi doanh nghiệp nhà nước phát triển đến mức gần với tiêu chuẩn và trình độ, hai chủ đề này sẽ tự động gặp nhau và liên kết với nhau.

– Bộ trưởng có thông điệp gì tiếp theo với các nhà đầu tư nước ngoài vào thời điểm đó? Tôi muốn nói với họ rằng: “Hãy đến Việt Nam với những cơ hội mới và đôi mắt mới”. Vì vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng vững mạnh. Hệ thống ngày càng hoàn thiện, trong khi cơ cấu kinh tế đang được điều chỉnh, thì việc đổi mới mô hình tăng trưởng đã mang lại những thay đổi đáng kể. Quá trình tư nhân hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, khu vực kinh tế tư nhân trong nước đang lớn mạnh từng ngày.

Có thể nói, Việt Nam đã hội đủ những tiền đề quan trọng để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Đầu tư dài hạn .

Nguyễn Hoài


    Trả lời