Lo ngại về sự gia tăng của công nghệ chất thải ở Việt Nam sau xung đột Trung-Mỹ

Dựa trên các số liệu thống kê hiện có, chúng tôi cho rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5 – 6,7% do Quốc hội đề ra.

Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế 9 tháng, nhiều công trình kết cấu hạ tầng, nhà máy sản xuất và công nghiệp chế biến, thủy điện … được xây dựng và đi vào hoạt động nên năng lực kinh tế được cải thiện. Đây là cơ sở để kinh tế tăng trưởng tốt trong quý IV và năm sau. Với diễn biến của 9 tháng qua, tăng trưởng cả năm 2018 nhiều khả năng sẽ vượt mục tiêu 6,7%.

– Theo ông, giải pháp nào giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng cao trong năm nay nhưng vẫn giữ tỷ lệ lạm phát dưới 4%?

– Chúng ta cũng cần rà soát, bổ sung và hoàn thiện tổ chức để cắt giảm mạnh các điều kiện kinh doanh cản trở hoạt động kinh doanh và tổ chức kinh doanh. cá nhân. Chính sách tiền tệ cũng phải được thực hiện linh hoạt và thận trọng, lãi suất và tỷ giá hối đoái phải phù hợp với xu hướng thị trường.

Các bộ, ban, ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, diễn biến chiến tranh thương mại Mỹ – Trung phải nhanh chóng ứng phó. Bên cạnh việc củng cố và phát triển thị trường trong nước, chúng ta cũng phải tăng cường nghiên cứu phát triển thị trường xuất khẩu chính ngạch cho nông sản; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu, nhất là hàng tạm nhập, tái xuất và phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.


    Trả lời