Cẩn thận với các hoạt động ủy thác đầu tư

Hướng dẫn việc bổ sung, bổ sung một số quy định của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán, chỉ ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ là tổ chức tài chính trung gian mới được phép nhận tổ chức Một tổ chức ủy thác vốn cho các hoạt động đầu tư với các cá nhân.

Do đó, có một điều là những công ty không đủ điều kiện hoặc không tổ chức và hoạt động theo mô hình trên thì không nhận ủy thác đầu tư, theo quy định của pháp luật, nếu hoạt động này trở nên phổ biến sẽ tạo cho các nhà đầu tư, hệ thống tài chính tiền tệ và Toàn bộ nền kinh tế mang lại rủi ro rất lớn. mie .

Ông nói rằng rủi ro lớn nhất mà nhà đầu tư phải đối mặt khi ủy quyền vốn cho các công ty không có tổ chức chức năng là mất niềm tin vào quỹ. Tổ chức, cá nhân thu lợi nhuận từ vốn tích lũy thông qua ủy thác quản lý đầu tư là hợp pháp. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, nhà đầu tư nên kiểm tra xem bên nhận ủy thác có chức năng ủy thác đầu tư hay không và họ có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực mà tổ chức sẽ sử dụng hay không. Bất kể đầu tư là gì, điều quan trọng nhất là vốn của nhà đầu tư không được tin tưởng vào mức lãi suất hoặc lợi nhuận bất hợp lý mà Tổ chức Niềm tin Đầu tiên đã hứa.

Đồng quan điểm này, luật sư Võ Quang Vũ, công ty luật Tân cũng nêu rõ, khi công ty thực hiện chức năng của ủy thác đầu tư thì phải chứng minh được phương án đầu tư hoặc mục đích sử dụng dòng tiền của ủy thác. Cái này. Nếu bạn không thể chứng minh điều đó, đó là huy động vốn, không phải là ủy thác đầu tư. Vị này thanh minh: “Việc này ngân hàng chỉ được thực hiện chứ công ty không được phép. Trong trường hợp rủi ro, nếu hai bên không thỏa thuận được, khách hàng có thể yêu cầu cơ quan công an can thiệp” -. Ngoài ra, ông Wu cũng đề nghị trước khi tham gia các hợp đồng ủy thác đầu tư, người dân nên xem xét nghiêm túc việc chuyển vốn cho công ty ủy thác đầu tư, ông cho rằng phải kiểm tra ngành nghề đăng ký, vốn điều lệ, năng lực, hoạt động kinh doanh … để tránh rủi ro cho bản thân. .


    Trả lời