Nhiều khoản vay BOT có thể trở thành nợ xấu

Thông tin trên được cung cấp gần đây bởi bà Nguyễn Văn Anh, đại diện bộ phận tín dụng, tại hội thảo về “Thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông thông qua chế độ PPP”. Văn Anh cho biết phần lớn kinh phí BOT cho các dự án này đến từ các ngân hàng. Tuy nhiên, do lộ trình tăng chi phí chưa được thực hiện, doanh thu của nhiều dự án chưa đạt mức mong đợi.

“Điều này khiến nhiều khoản vay của dự án BOT có nguy cơ trở thành nợ xấu. Các ngân hàng cung cấp 110 nghìn tỷ đồng cho các khoản vay BOT, một nửa trong số đó không đáp ứng thu nhập dự kiến”, Văn Anh nói.

Bà Nguyễn Văn Anh, một quan chức trong bộ phận tín dụng. Ảnh: Nhà đầu tư

Trước tình hình này, Ngân hàng Quốc gia đã gửi nhiều tài liệu cho chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và nhiều nơi để loại bỏ những khó khăn của dự án. Nhưng bây giờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

Do đó, bà nói rằng những gì cần phải làm là giải quyết những khó khăn của dự án BOT hiện tại và mở đường cho các dự án trong tương lai. Bà Văn Anh cho biết: “Nếu không, nợ xấu sẽ ngày càng cao hơn, gây khó khăn cho việc kiếm tiền cho các dự án BOT mới.”

Theo Can Van Luc, một chuyên gia kinh tế hiện đang huy động vốn thương mại. Giao dịch ngân hàng rất khó khăn. Ngân hàng Quốc gia cũng có các quy định đặc biệt về các khoản vay của dự án và loại hình kinh doanh là BOT. Sau khi dự án hoàn thành, dự án sẽ bị giải tán. Đối với những rủi ro như vậy, các công ty bình thường có trọng số rủi ro lên tới 160% sẽ cao hơn, trong khi các công ty bình thường có trọng số rủi ro chỉ 100%. Lĩnh vực quan trọng là rất quan trọng. Quỹ hiện chiếm khoảng 20% ​​các dự án cơ sở hạ tầng giao thông. Ngoài ra, các dự án này cũng sẽ có 3 nguồn tài trợ khác, bao gồm vốn chủ sở hữu của công ty là 15-20%, tổ chức tín dụng Vốn đầu tư 40-50% và phần còn lại sẽ đến từ vốn. Dự án khó khăn nhất là cấu trúc tài chính phức tạp. Do đó, dự án cần tư vấn để tối ưu hóa vốn quốc tế.

Đồng thời, Tranngng, chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư giao thông đường bộ Việt Nam, đánh giá rằng rất khó để các công ty huy động vốn thông qua trái phiếu thông qua cộng đồng công ty trẻ. Ông nói rằng trong bối cảnh các ngân hàng hủy bỏ các khoản vay, cần có tiền để hỗ trợ các công ty thực hiện các dự án PPP. BOT và BOT đã đóng góp đáng kể cho việc xây dựng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng giao thông. Tổng mức đầu tư của dự án BOT là khoảng 210 nghìn tỷ đồng, hỗ trợ rất nhiều cho ngân sách hạn chế. Tuy nhiên, do hình thức khung pháp lý này, việc triển khai BOT đã gây ra nhiều vấn đề. Bây giờ chỉ thông qua luật pháp, thông tư, quyết định …, không có luật đủ mạnh để đảm bảo đảm bảo đầu tư của nhà đầu tư. Đồng thời, dự án thường kéo dài 15 đến 20 năm và rất rủi ro.

Theo ông Ruan Denglong, Giám đốc Đấu thầu và Quản lý (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự luật PPP sắp được trình Quốc hội xem xét. Trong năm vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương tổ chức đánh giá, tổng hợp và tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút ý kiến ​​của nhiều bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư … Để nhanh chóng hoàn trả luật PPP nhằm đảm bảo cải thiện chất lượng và yêu cầu tiến độ. .

Anh Tú


    Trả lời