Covid-19 cắt giảm 81 triệu việc làm

Theo khảo sát do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện, Covid-19 đã cắt giảm nhiều giờ làm việc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm và thu nhập của người lao động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tình trạng thiếu việc làm đang gia tăng và hàng triệu người được yêu cầu giảm giờ làm hoặc hoàn toàn không. Theo ước tính, giờ làm việc ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã giảm 15,2% trong quý 2 năm 2020 và 10,7% trong quý 3 năm 2020 so với mức trước khủng hoảng.

Theo dữ liệu kinh tế cho năm 2020, so với cùng kỳ năm ngoái, Số lượng việc làm sẽ giảm, tổ chức này dự đoán đến năm 2019, mức mất việc của thị trường lao động sẽ lên tới 81 triệu việc làm.

Việc giảm giờ làm cũng đã làm giảm tiền lương của người lao động và thu nhập bình quân cũng giảm. Người ta ước tính rằng thu nhập việc làm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã giảm khoảng 10% trong ba quý đầu năm nay, tương đương với mức giảm 3% trong GDP. Điều này cũng đã dẫn đến một hệ quả khác, đó là mức tăng việc làm còn ít. Về con số tuyệt đối, ILO dự kiến ​​sẽ tuyển dụng thêm 22-25 triệu người, nhưng họ vẫn rất nghèo (những người có thu nhập dưới 1,9 USD một ngày), khiến tổng dân số này trở thành khu vực châu Á. Đến năm 2020, dân số của Thái Bình Dương sẽ tăng lên 94-98 triệu người.

Bà Chihoko Asada Miyakawa, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế, cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến thị trường lao động trong khu vực. Rất ít chính phủ trong khu vực sẵn sàng giải quyết vấn đề này.

“Nhiều quốc gia có mức độ bao phủ an sinh xã hội kém và năng lực thể chế hạn chế, khiến họ gặp khó khăn trong việc giúp đỡ. Các công ty và người lao động đã đứng lên. Vẫn còn nhiều người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Theo bà Theo thông cáo, những yếu kém còn tồn tại từ khi khủng hoảng bùng phát khiến đại dịch bùng phát gây mất thời gian lao động và công việc, khiến quá nhiều người bị bất an về kinh tế.


    Trả lời