Đại biểu phàn nàn vì bộ trưởng trả lời “y như 3 nhiệm kỳ đầu”

Kế hoạch năm 2017 đã thực hiện gần như đầy đủ, còn lại 1,5%. Hiện nay, theo quy định của Hiến pháp, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức được chi trả theo kế hoạch sử dụng vốn. Tuy nhiên, trước đây các bộ không quan tâm và không có kế hoạch nào được thực hiện.

Đổng Kiến Hoa nói: “Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không thuộc về việc phân bổ kinh phí.” Phân bổ và phân bổ vốn: Nhiều bộ và ủy ban xây dựng kế hoạch và đề xuất phân bổ vốn chi tiết. Bộ Kế hoạch hướng dẫn các tiêu chí và tiêu chuẩn giải thưởng, sau đó tổng hợp, xem xét và trình Chính phủ quyết định và báo cáo Quốc hội. Nếu được Quốc hội thông qua, chính phủ cấp kinh phí và Bộ Kế hoạch có nghĩa vụ công bố. Ông Tung Chee-hwa nói: “Không có cầu, mọi việc sẽ do các bộ quyết định” – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Chúng ta có tiền nhưng tiêu không hết” -Giải thích việc phân bổ, phân phối vốn đầu tư công với Quốc hội-Phó Thủ tướng Vương. Định Huệ Chi đầu tư công Ông cho biết, mặc dù 5 tháng đầu năm 2016 và 2017 cao hơn cùng kỳ nhưng còn chậm, ngân sách chưa bố trí hết.

“Chúng ta có tiền, nhưng chúng ta không thể tiêu hết.” Đúng vậy, một phần trách nhiệm của chính phủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến tăng trưởng kinh tế không đạt yêu cầu và sử dụng vốn kém hiệu quả. Ông nói thêm: “Chính phủ xin nhận trách nhiệm trước Quốc hội để đảm bảo thời gian tới sẽ làm tốt hơn nữa.” Phó Thủ tướng thừa nhận việc chi đầu tư công giảm chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan. Mục đích của “Luật Đầu tư công” là chống thất thoát, dàn trải, nhưng nhiều quy định về thủ tục cũng cải cách chi tiêu. Các sở, ngành dành nhiều thời gian rà soát lại các ưu tiên cắt giảm.

Ông cho rằng chủ quan mà nói, các sở, ngành cũng “khó chọn, dự án cũng khó giảm.” Phó Thủ tướng cũng thừa nhận việc phân phối, ủy quyền của địa phương chưa chặt chẽ.

“Về tình hình của các bộ và ủy ban, một số bộ cho rằng quan trọng là cái gì cũng tốt cho các bộ, ủy ban. Việc phân cấp quyền lực không quyết liệt, không bao biện cũng không phủ nhận”, ông Huệ nhấn mạnh. Ngoài ra, một số cán bộ còn nhũng nhiễu, quản lý chưa chặt chẽ của các bộ, ngành …- Thủ tướng Huệ cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ hiệu quả đầu tư công, Chính phủ đã có nhiều lãnh đạo quyết liệt. 5 tháng cuối năm 2016 gấp 7 lần 7 tháng đầu năm nay, 5 tháng đầu năm 2017, tỷ lệ chi vốn đạt 24,7% mức phân bổ, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này vẫn được cho là chậm.

Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, chẳng hạn như yêu cầu các cơ quan và ban ngành chính quyền địa phương tiếp tục đấu thầu xây dựng và phân cấp quyền lực hơn nữa; nghiên cứu những khiếm khuyết trong định vị. Các văn bản quy phạm pháp luật; quản lý tư vấn các cấp để chậm thanh toán gây thất thoát …- Ngoài ra, trường hợp chậm phân bổ mà chưa phân bổ mức chi tối thiểu thì báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giảm tiếp cận quy định chung, hoặc không. Phân bổ ngân sách năm 2018. “Kỷ cương, luật lệ phải được siết chặt để có những thay đổi trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng đề nghị thường xuyên được Quốc hội giám sát. -Một nhóm phóng viên


    Trả lời