Việt Nam vay 176 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Châu Phi

Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á Việt Nam (ADB) vừa ký hợp đồng cho vay – ông Kimura Yuno đã ký vào chiều ngày 17 tháng 1. Do đó, Việt Nam sẽ vay 176 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Châu Phi trong thời gian 32 năm (bao gồm cả thời gian ân hạn 8 năm). Trong thời gian ân hạn, lãi suất cho vay trong vài năm tới lần lượt là 1% và 1,5%.

Số tiền trên sẽ được chính phủ sử dụng cho 4 dự án. Ngoài 130 triệu đô la được sử dụng để cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị dọc theo Hành lang kinh tế tiểu vùng sông Mê Kông, số tiền còn lại sẽ được đầu tư vào các dự án thúc đẩy hợp tác và vệ sinh công cộng. -Quản trị và nâng cao năng lực phòng chống HIV / AIDS …

Theo chính phủ và ADB, Việt Nam cần đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ rất quan trọng trong tương lai (160 tỷ USD vào năm 2020). Đây là lý do tại sao các quỹ ưu đãi phải được dành riêng cho ngành. Thống kê cho thấy, đến giữa năm 2012, Ngân hàng Phát triển Châu Phi đã cung cấp 9 khoản vay và 48 dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam, với tài sản ròng là 7,1 tỷ USD. Trong ba năm tới, cơ quan này đã hứa sẽ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam khoản tài trợ bổ sung 3,9 tỷ USD.


    Trả lời