6 triệu bảng Anh được phân bổ vào năm 2013

Trong kế hoạch “Hỏi dân trả lời” vào tối 3/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã vượt 80% kế hoạch. – Hiện 18 tỉnh, thành phố gần như đã hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bảy tỉnh đã hoàn thành gồm Đồng Tháp, An Giang, Long An, Rồng Dài, Bent, Bariu và Bình Dương. Còn 45 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành công tác này, trong đó có 11 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ rất thấp dưới 7% diện tích được giao.

Bộ trưởng Ruan Mingguang cho biết còn 45 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành công việc này, đa số đã hoàn thành công tác cấp giấy đỏ. Ảnh: Nguyễn Hùng-Trưởng phòng TN-MT cho rằng, nguyên nhân quan trọng nhất khiến nhiều khu đất trên chậm tiến độ là nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính là căn cứ để “cấp”. Thủ tục giấy tờ rất phức tạp, một số thủ tục còn rườm rà, bất tiện, cán bộ còn nhũng nhiễu người dân … Để khắc phục tình trạng chậm trễ, Bộ trưởng Ruan Min Kuang cho biết đang đề xuất cơ chế cho phép sử dụng một phần lệ phí xác nhận thu nhập trên cơ sở công khai, minh bạch. Các nguyên tắc trực tiếp hỗ trợ nhân viên trong quá trình đánh giá và chứng nhận. Đồng thời, tất cả các địa phương, sở tài nguyên và môi trường phải có biện pháp xử lý nghiêm minh, kiên quyết vụ cán bộ “tham nhũng vặt”, cố tình kéo dài thời gian xử lý. -Theo Nghị quyết số 30 của Quốc hội và chỉ thị 1474 của Thủ tướng Chính phủ, thực tế phải hoàn thành ngày 31 tháng 12, đây là lần đầu tiên đạt 85% số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cả nước. . Để đạt được mục tiêu này, Bộ trưởng cho biết nhiệm vụ năm 2013 rất gian nan, với khoảng 6 triệu giấy chứng nhận được cấp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, năm 2012, vùng thu được khoảng 25.000 ha từ 500 khu đất, tuy nhiên, đây vẫn là con số nhỏ so với diện tích đất chậm sử dụng. Năm 2013, Bộ Bảo vệ Môi trường kiến ​​nghị Chính phủ tiếp tục hướng dẫn các địa phương triển khai mạnh mẽ Chỉ thị 134. Một trong những giải pháp quan trọng nhất là sử dụng các công cụ tài chính để hạn chế hiện tượng “vơ vét đất đai”. , Lãng phí đất.

Ngọc Tuyền


    Trả lời