Việt Nam mất 50 nghìn tỷ đồng hàng năm do ưu đãi thuế

Việt Nam nên loại bỏ ưu đãi thuế, đó là một trong những khuyến nghị của chuyên gia chính sách thuế Oxfam, Johan Langerock tại Diễn đàn chính sách tài chính và phát triển Việt Nam 2019 vào sáng 13/11. Oxfam là một tổ chức phi chính phủ dành riêng cho phát triển nông thôn và giảm thiểu rủi ro. , Biến đổi khí hậu và ứng phó thảm họa, sự phát triển của xã hội dân sự và cộng đồng dân tộc thiểu số.

Chuyên gia đã trích dẫn dữ liệu từ OECD, trong đó cho thấy các khoản lỗ do chính sách thuế ưu đãi của các doanh nghiệp Việt Nam tương đương với 1% GDP. Điều này tương đương với khoản lỗ khoảng 50 nghìn tỷ đồng mỗi năm, mà ông tin rằng đủ để xây dựng 25 bệnh viện mới với 1.000 giường.

“Khi thuế của các công ty lớn giảm, áp lực sẽ đóng thuế VAT của công dân bình thường. Oxfam tin rằng Việt Nam có thể hủy bỏ các chính sách ưu đãi thuế mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng quốc gia hoặc khả năng cạnh tranh.” – Ông John Langrock, chuyên gia về Oxfam tại diễn đàn 13/11 Ảnh: VEPR

Chính sách ưu đãi thuế, như giảm thuế doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu, giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và miễn thuế, Việt Nam Và nhiều quốc gia khác cũng xem xét thuế thu nhập cá nhân. Đây là một cách để thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Johan Langerock, đây không chỉ là vấn đề cấp quốc gia như Việt Nam Và thuế doanh nghiệp cũng cạnh tranh khốc liệt. Trong ASEAN.

“Các công ty Asean đã trả mức thuế thấp hơn và thấp hơn trong thập kỷ qua. Trong một môi trường kinh doanh như vậy, các công ty lớn có cổ đông giàu đang ngày càng được hưởng lợi, mặc dù họ không cung cấp các dịch vụ công cộng cần thiết cho công dân bình thường, “các chuyên gia của Oxfam nói. – Ngoài một số ưu đãi về thuế, Oxfam Đề xuất thứ hai của Shi Hui xông từ Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2020 là tăng cường cạnh tranh thuế và ưu đãi thuế trong chương trình nghị sự của ASEAN nhằm nâng cao nhận thức và khởi xướng các cuộc thảo luận khu vực. Sau khi bình luận về vấn đề này, ông Ruan Wenfeng, giám đốc Cục quản lý thuế của doanh nghiệp lớn (Tổng cục thuế), cho biết các ưu đãi thuế trong mười năm qua đã giảm đi rất nhiều. Giám đốc viện, ông Nguyễn Đức Thành hỏi: “Nếu có công ty nào đầu tư vào Việt Nam trong số các chính sách ưu đãi này từ 10 đến 20 năm trước? Nếu không đầu tư, liệu Việt Nam có đạt được mục tiêu kinh tế hiện tại? Do đó, ông Thành cho rằng chính sách thuế ưu đãi sẽ có hai khía cạnh. Giảm thu ngân sách, nhưng cũng giảm chi phí cơ hội, vì không có ưu đãi, nó sẽ không thu hút được các nhà đầu tư và Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tăng trưởng và giảm thất nghiệp. Hồ Ngọc Tú, Vụ Chính sách công, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, đề cập đến thuế tài sản. Theo ông, loại ứng dụng thuế này dẫn đến việc bỏ qua một phần thu nhập tiềm năng và thu nhập cao của nhiều tài sản chưa được áp dụng.

“Nghiên cứu về thuế áp dụng, sản phẩm hiện tại hoàn toàn chính xác, mục đích là tăng từ ngân sách quốc gia, để đảm bảo sự công bằng trong quản lý thuế. Đây là một loại thuế lũy tiến, có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, họ sẽ có nhiều người hơn, họ sẽ Phải trả thêm thuế, “chuyên gia nói.


    Trả lời