Tiềm năng phát triển kinh tế hợp tác còn ít

Báo cáo của Liên minh Hợp tác Việt Nam cho thấy, khu vực này trực tiếp đóng góp khoảng 4,8% GDP của cả nước, trong đó gián tiếp là do giá trị gia tăng của các gia đình thành viên vượt 30% GDP. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sản xuất, cung ứng 18-32% lương thực có hạt, lương thực có hạt và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác giúp bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát.

Hoan nghênh những thành tựu đạt được, nhưng tại Hội nghị Hợp tác xã lần thứ 6, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sáng 22/12 đã nhận định rằng khu vực này còn nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng sự phát triển chưa tương xứng. . Cụ thể, tốc độ tăng trưởng còn thấp so với các thành phần kinh tế khác. Giữa các vùng, khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp phát triển không đồng đều.

Liên kết giữa các cấp và các loại hình kinh tế còn yếu. Mặc dù hơn 10.700 hợp tác xã được thành lập mới trong 4 năm qua, nhưng số liệu cho thấy có hơn 5.100 hợp tác xã đã giải thể và 8.200 hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả cần được sắp xếp, tổ chức lại. hình dạng.

Ngày 22/12, một số gian hàng hợp tác đã được triển lãm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: VGP

Tại Việt Nam có gần 27 triệu hộ gia đình trên cả nước, cho thấy nhu cầu rất lớn về sự hợp tác, liên kết chặt chẽ để tạo ra và giải quyết các nhu cầu cuộc sống theo mô hình này. Theo Liên đoàn Hợp tác quốc tế, đây là phương thức phù hợp với xu thế phát triển của nền kinh tế bao trùm và kinh tế chia sẻ. Tất cả các thành viên của xã hội sẽ được hưởng lợi từ nó, và không ai bị tụt lại phía sau.

Khi Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế và khu vực đối với các hiệp định thương mại tự do, vấn đề an ninh an toàn, Thủ tướng cho rằng cạnh tranh lương thực sẽ rất gay gắt, nhất là đối với lao động tự do. Vì vậy, cần thiết lập liên kết giữa các tiểu thương để thành lập hợp tác xã và từng bước hình thành liên hiệp hợp tác xã. Ông cho rằng, đây là cách phù hợp và hiệu quả nhất để nâng cao đời sống cho hàng triệu nông dân, đồng thời cũng là bài học từ thành công của các nước phát triển.

Anh ấy nổi tiếng thế giới, và cốt lõi của hợp tác xã hội nhập kinh tế là mô hình kinh tế phổ biến. Tại Hoa Kỳ, các hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào gần một phần ba hoạt động thu hoạch, chế biến và thương mại nông sản, với tổng thu nhập là 100 tỷ đô la Mỹ. Có 30 triệu thành viên ở Hà Lan và 65 triệu thành viên ở Nhật Bản.

Trong nhiệm vụ mới 2021-2025, liên minh đặt mục tiêu ít nhất 60% hộ gia đình nông thôn là thành viên hợp tác xã và thu nhập bình quân tăng 6% mỗi năm. Hàng năm, 85% công chức và người lao động trong ít nhất 2.000 hợp tác xã được đào tạo kiến ​​thức về vị trí mới. Hàng năm, khoảng 500 mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao liên quan đến chuỗi sản phẩm chủ lực quốc gia được xây dựng.

Đồng ý với mục tiêu của chương trình hành động, nhưng Thủ tướng đề nghị tăng cường hệ thống trách nhiệm giải trình ở các cấp của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, cơ quan có chức năng đại diện cho hàng triệu nông dân. Khi xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về HTX phải phù hợp với đường lối của Đảng, nhất là về vốn, đất đai, con người. Hợp tác xã cần được xây dựng theo nguyên tắc tự cung, tự cấp, thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường. Mỗi vùng nên quy hoạch các sản phẩm chủ lực liên quan đến nhà máy chế biến và chuỗi siêu thị.

Hoàng Phương


    Trả lời