Ông Đinh La Thăng trở thành Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trung ương

Ngày 11/5, Ban Kinh tế Trung ương họp triển khai quyết định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương CPC về công tác cán bộ.

Ông Mai Wenqin, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định. Liên quan đến thông báo điều động ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người sẽ thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2015-2020) để nhận chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Theo quyết định bổ nhiệm này, Ban Kinh tế Trung ương có tổng số 8 tiểu ban, trong đó 5 tiểu ban chuyên trách, 3 tiểu ban kiêm nhiệm.

Ông Đinh La Thăng giữ chức vụ phó chủ nhiệm ngày 11 tháng 5, Trưởng ban của Bộ Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh La Thăng nguyên Phó ban chuyên án gồm: Ông Cao Đức Bạch-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực; Ông Ngô Đông Hải-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Ông và nguyên Vụ trưởng Vụ tài chính, ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) ông Ngô Văn Tuấn.

Về thời gian, 3 Phó ban gồm: Ông Trần Tuấn Anh-Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính và ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. — Ban Kinh tế Trung ương được thành lập năm 2013 trên cơ sở quyết định của Bộ Chính trị. Đây là cơ quan tham vấn của Bộ Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương CPC, thường là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Hiện nay là ông Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. – – Ban Kinh tế Trung ương gồm 8 đơn vị, trong đó có 6 Vụ chức năng chịu trách nhiệm chính về 5 nhiệm vụ. Trước hết, chịu trách nhiệm chính, tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị Trung ương, Hội nghị Ban Bí thư, nghiên cứu, xây dựng đề án cam kết và các nghị quyết, nghị quyết, chỉ thị, quyết định; cơ chế, chính sách kinh tế – xã hội chủ yếu, xây dựng lực lượng sản xuất. Cải thiện quan hệ … – Ban Kinh tế Trung ương cũng có trách nhiệm thẩm định đề án kinh tế – xã hội, sau đó trình Bộ Chính trị trình Ban Bí thư. Cơ quan này cũng giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng liên quan đến đổi mới mô hình tăng trưởng, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, điều chỉnh và đổi mới cơ cấu. Các tập đoàn kinh tế mới và các công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính đang trong quá trình sắp xếp lại … Ngoài việc bổ nhiệm, khen thưởng và trừng phạt các quan chức Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng sẽ tham khảo ý kiến ​​của các cơ quan liên quan như quản lý Trong thể chế kinh tế – xã hội, quyền lực được giao và thực hiện các nhiệm vụ khác. Được sự phân công của cấp trên.

Về ông Đinh La Thăng, ngày 7/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo, cách chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII với tỷ lệ cao. Trong quá trình công tác của Tập đoàn Dầu khí, tỷ lệ cao (trên 90%) do vi phạm gây ra. Do đó, ông Thăng giữ chức Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh trong 15 tháng từ tháng 2/2016 đến tháng 5/2017.

Ông Đinh La Thăng năm nay 57 tuổi, trình độ Tiến sĩ, quê ở Nam Định. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 10, 12, 12, đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và 13. Ông được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào tháng 1 năm 2016. Ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, ông Thăng làm việc tại Công ty Songda Công tác 20 năm, Thừa Thiên Huế làm Phó Bí thư Tỉnh ủy trong 3 năm.

Từ năm 2006 đến năm 2011, ông Thăng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN, từ năm 2011 đến tháng 2 năm 2016, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Anh Minh


    Trả lời