Do Covid-19, chính phủ đã đồng ý cắt giảm giá điện giai đoạn hai

Theo Nghị quyết số 180 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký, Chính phủ chấp nhận phương án giảm giá điện là đợt 2 của giá điện, nhưng không ủng hộ việc không giảm giá điện Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 17/12.

Theo báo cáo trước đây của Bộ Công Thương trình Chính phủ, đề nghị giảm giá bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện từ bậc 1 xuống bậc 4. 10% theo giá điện tại Quyết định số 648. Đối với các điểm lưu trú du lịch thuộc mặt hàng luân chuyển, giá điện doanh nghiệp áp dụng bằng giá điện ngành sản xuất. Do đó, giá điện giảm từ 2.666 đồng xuống 1.685 đồng / kWh.

Đối với dự phòng và các cơ sở y tế, Bộ Công Thương khuyến nghị giảm tổng tiền điện cho các thiết bị cách ly và kiểm tra y tế. Tỷ lệ mắc bệnh ở bệnh nhân nghi ngờ và nhiễm Covid-19; tiền điện cho các cơ sở y tế dùng để khám, xét nghiệm và điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 được giảm 20%.

Từ tháng 10 đến tháng 12, toàn bộ thời gian hỗ trợ kéo dài trong 3 tháng. Nếu tháng 12 không phát hành hóa đơn tiền điện thì số tiền hỗ trợ giảm giá điện trong 3 tháng này sẽ được bù vào. Hóa đơn điện tháng 12.

Nếu xuất hóa đơn điện tháng 12 hoặc tổng số tiền điện đã nộp lớn hơn tiền điện trên hóa đơn điện tháng 12, khách hàng sẽ được hoàn tiền vào hóa đơn tiếp theo.

Đơn vị bán lẻ điện lập biên bản hoàn lại tiền bán điện của khách hàng và gửi cho doanh nghiệp, công ty công ích để làm cơ sở thực hiện bồi thường tiền điện bán buôn. Thông tin cá nhân bao gồm: Danh sách khách hàng 3 tháng 10-12 tháng; hóa đơn giảm giá điện có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của công ty thương mại điện tử.

Đối với khách hàng đã tất toán hợp đồng mua điện trong 3 tháng này thì mua điện Hợp đồng mang hồ sơ đến đơn vị ký hợp đồng mua bán điện ngành điện, làm thủ tục hoàn trả tiền điện. Thời gian thanh toán chậm nhất là ngày 28/12.

Ban Chỉ đạo Quốc gia Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ Nhà nước đã ban hành danh sách các đơn vị phòng chống Covid-19 không giảm phí. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho khách hàng sử dụng điện.

Trước đó, chính phủ cũng đã đồng ý đề xuất giảm giá điện hộ gia đình 10% với mức giá hàng tháng từ 1-4. Với sản xuất và kinh doanh điện giảm 4, 5, 6 và 10%. Việc giảm giá điện và giá điện sẽ được thực hiện từ tháng 5, 6 và 7 trong các kỳ tính tiền điện tháng 4, 5 và 6. -Theo tính toán của Bộ, gần 11 nghìn tỷ nhân dân tệ sẽ được sử dụng cho tiêu thụ điện, trong đó các công ty phát điện và doanh nghiệp thương mại sẽ giảm khoảng 6,1 nghìn tỷ; hộ gia đình 2,9 nghìn tỷ; lưu trú du lịch sẽ tiêu tốn khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng Việt Nam và 100 tỷ đồng Việt Nam Lá chắn được sử dụng trong các cơ sở dịch vụ chống Covid-19.


    Trả lời