EVN ngừng ký hợp đồng mua bán năng lượng mặt trời trên mái nhà sau ngày 31/12

Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương vẫn chưa ban hành chính sách và hướng dẫn mới thay thế Quyết định số 13/2020 về ưu đãi phát triển năng lượng mặt trời sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12. Bộ Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) vẫn đang nghiên cứu EVN, mô hình, quy mô và giá mua tương ứng của từng loại năng lượng mặt trời trên mái nhà. . Dự kiến ​​trước quý I / 2021 sẽ có báo cáo mới gửi Bộ Công Thương để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà trong giai đoạn tiếp theo. . Do đó, EVN cho biết bắt đầu từ đầu năm tới vẫn chưa xác định được chủng loại và giá mua sản phẩm điện quang điện mặt trời trên mái nhà.

Theo đề nghị của các cơ quan liên quan, Ban Điện lực thuộc EVN sẽ hoàn thiện danh mục sản xuất điện mặt trời trên mái nhà. Hệ thống năng lượng (lắp đặt toàn bộ hoặc từng phần) phải được đưa vào vận hành trong thời hạn 24 giờ trước ngày 31 tháng 12. Đối với hệ thống đã vận hành một phần đến nay, công ty điện lực sẽ có văn bản xác nhận với chủ đầu tư về quy mô công suất của phần hệ thống đã vận hành.

Sau ngày 31 tháng 12, công ty điện lực cũng sẽ ngừng tiếp nhận và quản lý các yêu cầu đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện cho hệ thống phát triển cho đến khi có hướng dẫn mới. Sau ngày này, EVN nhấn mạnh rằng nếu không có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, ngành điện sẽ không đăng ký phát điện từ lưới điện, cũng như không mua điện.

Giá điện mua từ dự án nhà máy điện mặt trời trên mái nhà theo Quyết định số 13/2020. Giá điện là 8,38 cent / kilowatt giờ, có giá trị trong 20 năm và sẽ bắt đầu vận hành thương mại trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây là mức giá cao nhất trong đầu tư quang điện mặt trời (mặt đất, nổi), là một trong những lý do để đầu tư quy mô lớn vào phát triển quang điện trên mái nhà. Theo số liệu của EVN, tính đến ngày 25/12, đã có 83.000 dự án điện mặt trời trên mái nhà được đấu nối vào hệ thống điện, với tổng công suất lắp đặt gần 4.700 MW. Cho đến nay, tổng sản lượng điện tích lũy của năng lượng mặt trời quang điện trên mái nhà đã vượt quá 1,13 tỷ kWh.


    Trả lời