Tiết kiệm 700 tỷ đô la ngân sách bằng cách giảm các cuộc họp và sự kiện khai trương

Ngày 23/12, chia sẻ với báo chí, ông Trần Mạnh Hà, Cục trưởng Kiểm soát chi (Tài chính công) cho biết, nếu năm nay không đi công tác trong, ngoài nước, chiêu đãi, khai giảng thì chi ngân sách ban đầu có thể tiết kiệm được 4 Nhà lãnh đạo nói thêm.

Giữa tháng 7, Bộ Tài chính yêu cầu các sở, ban, ngành tài chính duy trì chi thường xuyên để giảm tối đa 70% ngân sách chi cho hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước thời gian còn lại của năm trong và ngoài nước theo bối cảnh của Covid-19 Cân đối ngân sách, Covid-19 giảm thu ngân sách nhưng tăng chi.

Theo báo cáo, kho bạc đã kiểm soát hơn 993,7 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên từ đầu năm nay đến giữa tháng 12, bằng gần 89% giá trị ước tính của “ngân sách quốc gia” hàng năm của kho bạc quốc gia (không bao gồm trả nợ, Trích lập dự phòng tài chính, chi phí khác). Ngoài ra, dịch vụ ngân quỹ công ic từ chối thanh toán gần 40 tỷ đồng do còn khoảng 62.200 khoản phí chưa hoàn thành.

Về chi đầu tư, đến giữa tháng 12, lũy kế chi đầu tư công năm 2020 đạt 356 nghìn tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch năm, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn đầu tư công kế hoạch từ năm 2019 đến năm 2020 là gần 65 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 68% kế hoạch.

Ngoài ra, tổng kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân theo số 37 Theo Nghị quyết, các nước cần tới gần 1.220 tỷ đồng Việt Nam, trong khi các khoản chi theo Nghị quyết 42 vượt 128,2 nghìn tỷ rand Nam Phi.

Ngày 21/12, thu ngân sách nhà nước gần 1,38 triệu tỷ đồng, đạt 91% dự toán. năm. Trong đó, thu nội địa không kể dầu thô vượt 1,16 triệu tỷ đồng, dầu thô 34 nghìn tỷ đồng, chênh lệch xuất nhập khẩu vượt 1.767 nghìn tỷ đồng.


    Trả lời