Chính phủ cho phép vay gần 490 nghìn tỷ đồng Việt Nam vào năm 2020

Chiều ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2020 và 93,37% đại diện tham gia bỏ phiếu. Do đó, tổng doanh thu ngân sách vượt 151.000 triệu đồng và tổng chi tiêu xấp xỉ 17,5 tỷ đồng. GDP. Trong số đó, ngân sách trung ương vượt quá 217,8 nghìn tỷ đồng Việt Nam, chiếm 3,2% GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 17 nghìn tỷ đồng Việt Nam, chiếm khoảng 0,24% GDP. — Quốc hội đồng ý cho chính phủ vay gần 490 nghìn tỷ đồng Việt Nam trong năm thứ hai. Báo cáo cuối cùng của chính phủ cho thấy khoản vay gần 490 nghìn tỷ đô la Mỹ này sẽ được sử dụng để cân đối ngân sách trung ương. Trong số đó, 217 nghìn tỷ đồng đã được sử dụng để bù đắp chi tiêu quá mức, 9 nghìn tỷ đồng được sử dụng để nhận nợ bảo hiểm và 217 nghìn tỷ đồng được sử dụng để trả nợ ngân sách chính. Tổng quan về ngân sách, sử dụng chính sách tiền tệ để quản lý các chính sách tài khóa chặt chẽ, minh bạch và đồng bộ, nêu gương về các nhà lãnh đạo trách nhiệm trong quản lý tài chính và sử dụng và ngân sách.

“Chính phủ cần giảm đáng kể chi thường xuyên, chống lãng phí, giảm đáng kể các tổ chức chi tiêu cho các cuộc họp, hội thảo, lễ hội và học tập ở nước ngoài; Nghị quyết của Quốc hội nói:” Theo nghị quyết của Quốc hội, tiến hành điều tra ở nước ngoài Và phân bổ nghiêm ngặt các quỹ cho việc mua thiết bị. – Quốc hội cũng đồng ý cho phép chính phủ tiếp tục sử dụng số tiền thu được của chính phủ. Xổ số được sử dụng để đầu tư phát triển, phân bổ ưu tiên cho giáo dục, đào tạo nghề, y tế công cộng, v.v … Chính phủ phải chấp nhận phí sử dụng đường bộ (bao gồm cả quản lý chính quyền trung ương và địa phương) Đường)) và phân phối các khoản thu này cho ngân sách trung ương .

Anh Minh


    Trả lời