Cục thuế TP.HCM mỗi ngày phải thu 1,2 nghìn tỷ đồng

Theo thống kê của Cục Thuế TP.HCM, số thu nói trên chỉ bằng 83,4% chỉ tiêu thuế Bộ Tài chính giao cho TP. Năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh thu được 405,828 tỷ đồng thu thuế, tăng 1,68% so với mức ước tính 2,9 nghìn tỷ đồng năm 2019. Theo tờ trình, UBND TP.HCM điều chỉnh chỉ tiêu quản lý thu thuế toàn thành phố bằng 85% chỉ tiêu quản lý thu thuế do Bộ giao, tương ứng với số thu thuế là 246,5 nghìn tỷ đồng. Ông Minh cho biết, theo dự toán thuế điều chỉnh của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh gần đến mức năm 2020, đã gây khó khăn cho toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt là kinh tế thành phố. — Cục thuế TP.HCM hoàn thành việc ấn định thuế. Ảnh: Lê Chi .

Trong những ngày tới, Vụ trưởng Vụ Du lịch Minh Dư Minh cho biết Bộ Thuế sẽ làm hết sức mình để vượt 246,5 nghìn tỷ đồng do UBND xã giao cho tổ chức. Theo tính toán của lãnh đạo ngành thuế TP.HCM, trong những ngày cuối năm 2020, mỗi ngày ngành thuế cần thu khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng để đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. – Ông Minh cho biết, trong hoàn cảnh thuận lợi, Cục thuế TP.HCM có thể đạt ước tính 86% tổng thu ngân sách vào cuối năm 2020, vượt mức điều chỉnh 85% do Ủy ban nhân dân thành phố đề ra. Chính sách này đã vượt mục tiêu trọng tâm gần 3% và Cục thuế TP.HCM đang nỗ lực duy trì đà đóng góp do áp lực lớn về tình hình nợ thuế của công ty và việc cắt giảm thuế hỗ trợ kinh tế phục hồi. Được Quốc hội thông qua cắt giảm 30% thuế doanh nghiệp, TP HCM dự kiến ​​sẽ giảm thu thuế hàng nghìn tỷ đồng trong vài tháng đầu năm 2021-Nguyễn Nam


    Trả lời